GLOSA: Perverzní jedinci v šiku havloidní fronty opět útočí

Jsou jako bolševník, to je ta rostlina, které se jen tak nezbavíte, musíte jí vykopat i s kořeny a spálit na popel, jinak se Vám rozšíří geometrickou řadou. Navíc při likvidaci Vás může popálit a poleptat, jelikož míza ve stonku bolševníku je toxická a nebezpečná. To samé jsou havloidi. Od letošního ledna prohráli veškeré bitvy ve veřejném prostoru, jenže oni se nevzdávají.

Stále a stále vymýšlejí nové rámcové bitvy, aby v prostoru veřejném zapáchali a obtěžovali. V případě, že nemají nápad, jak otravovat, tak vytáhnou mrtvolku Havla a štvou obyvatele měst a obcí proti sobě v rámci požadavku na přejmenování nějakého náměstí, ulice nebo nábřeží.

Já být starostou nebo primátorem takové obce či města, tak bych jim vyhověl. Na pojmenování toho je dost: Veřejné záchodky Václava Havla, Městská čistírna odpadních vod Václava Havla, Skládka komunálního odpadu Václava Havla, Obecní veřejné hnojiště Václava Havla, Městský kanalizační řád Václava Havla, Sběrný dvůr Václava Havla a určitě Vás napadají další a další nepříliš pěkná místa, která ovšem nejlépe vystihují osobnost Havla.

V Brně havloidy hnali, nechtějí tam ulici ani náměstí pojmenované po válečném zločinci a schvalovači genocidia na Srbech. Ovšem havloidi zvládli infikovat magistrát, anketa se prý bude tak dlouho opakovat, až po panu zvráceném něco pojmenují. Inspiraci mají výše, co by se pojmenovat dalo.

Pro všechny co si myslí, že je třeba něco po něm pojmenovat, co by jej taky dobře vystihlo, je petice za přejmenování ruzyňské věznice na Věznici Václava Havla.