GLOSA: Neřešme marxisticko-leninského zmrda, řešme, co zmrd vůbec je…

O tom co je Zaorálek se můžeme bavit od rána do večera, ale proč bychom to dělali? Bylo by nám jen zle. Ono když je někde tolik slizu, jako v něm, tak by z toho bylo nevolno i velmi otrlému. Tudíž spokojme se s tím, co o sobě prohlásil, že je idiot, že žral psy, že čichal těkavé látky. To snad stačí. Jo a k tomu zmrdovi? Prvně si vydefinujme, co zmrd je.

Zmrd je ostravská odvozenina od slovesa zmrdat, které samo o sobě má dva významy. Prvním je synonymum ke slovesu zmrvit, jako jeho ostřejší bratříček. Další význam je někomu vynadat. Zmrvit a zmrdat znamená něco pokazit, špatně udělat. Podstatné jméno zmrd tudíž znamená: Špatný výrobek, zmetek, prostě šmejd. Takže vlastně charakter kritizovaného vystihuje.