Idiotská svoloč zase mazala po Václavovi Klausovi svá hovna

Jsme svědky absolutní nezralosti společnosti, tupé omezenosti mas, jedinců, médií, politiků, novinářů a jiných dalších hlupáků, debilů, kreténů a imbecilů. Václav Klaus vyhlásil jedinou amnestii za deset let svého mandátu. Oproti tomu genetický odpad Havel vyhlásil tři a svou první amnestií přímo zavinil vraždu děvčátka. Dále pak dokonce udělil jednu milost pravomocně odsouzenému vrahovi. Tak toto byste, tupci blbí, měli vědět předem, nežli začnete kritizovat nějaké rozhodnutí nynějšího prezidenta. Jenže Havel byl jednooký král mezi slepými bezpáteřními a morálními kreaturami, kdy se rád obklopoval podobnými alkoholiky. Proto jej totálně vypitý národ toleroval, ač svou první amnestií nepřímo vraždil! Ovšem vrahem národa byl a to přímým!

Můžeme mít kritické oko k rozhodnutí prezidenta amnestii udělit, můžeme si o tom myslet cokoliv, o tom je svoboda. Jenže to co vidíme, není projevem svobody, nýbrž hysterické mazání výkalů kritiků po hlavě prezidentské, sice jen slovně, ovšem věřím, že pár duševních gigantů by to rádo vyzkoušelo i reálně. Prezident má ústavní právo amnestii vyhlásit, proto nekritizujme jej, nýbrž ústavodárce a to jsou naší politici, když se nepoučili z vražedné amnestie Havla. Ovšem politiky volíme my, tak kritizujme rovnou sebe!

Václav Klaus vyhlásil amnestii minimálních rozměrů za bagatelní prohřešky, jelikož si byl vědom zpackané Havlovy éry amnestií. S výjimkou prominutí trestů, které nepřesáhnou deset let, nebyly násilné, ale taky nebyly za více jak osm let odstíhané.

A tady jsme u toho zakopaného psa největší kritiky ulice, která volá a vždy volala po krvi. Pamatujme, že 1000 inteligentů netvoří nejinteligentnější masu světa, ale dohromady jen jednu tisícinu inteligence průměrného jedince ve skupině tisíce inteligentů. A pozor řvát do ulic vesměs inteligenti nechodí. Takže domácí mazlíček je inteligentnější nežli řvoucí dav v ulicích.

Dav výše zmíněných právdoláskařských a jiných levicových deviantů je u vytržení, že „pravděpodobně“ vinní, kterým jejich vina nebyla po osm let prokázána, a více, ujdou trestu. Tak prvně asi nejsou vinní, jinak by je naše bolševická justice a StBácká fízlovací policie za katr už nějak dostala. Nebo zadruhé je to justiční šlendrián a stále mediální propíraní „údajných viníků“ a stále obtěžování orgány činnými v trestním řízení a šikanování soudy je větším trestem v délce trvání tohoto stavu, nežli by byl trest v délce trvání trestu.

Jsme zvrácená lidská společnost v té naší kotlině. Asi tady na nás působí jiné záření, jelikož jsme ochotni tolerovat bezprecedentní pošlapávaní lidské důstojnosti, kdy nevinní, jelikož nebyli odsouzení, jsou zavíraní do vazebních věznic, které připomínají středověké kobky a pravomocně odsouzení si žijí lépe jako vojáci bývalé základní služby v prostředí lepší nežli tehdejší kasárna.

O omezení Vaší svobody může rozhodnout zlotřilý a zločinecký postup policie, která úmyslně přehlíží fakta ve Váš prospěch a hraje si na perverzní trestatele. Dále pak systém státních zástupců, který je oproti bývalé komunistické prokuratuře bez pořádné kontroly, tak jak to i kdysi prokurátoři chtěli, tak to konečně mají, jelikož státní zastupitelství jsou převážně tvořeny bývalými prokurátory a jinou bolševickou svoločí. A nakonec je to bolševiky prolezlá justice, kdy samotným pahorkem hnusu je Ústavní soud se svým předsedou v čele, kdy jeho bolševická pověst je s Husákovskou skoro srovnatelná.

Proto podle všeho výše uvedeného je pravomoc prezidenta o udělování amnestií a milostí na místě. V demokratické republice, kde je hlavním cílem státu garance svobody, jak osobnostní, tak majetkové nemají tyto instituty co dělat. Ovšem Česká republika je spíše banánovou republikou, co se týče možnosti vymáhání práva, spravedlnosti. Spravedlivý proces nám garantuje Listina práv a svobod, ovšem každým řízením od přestupkového až k soudnímu se pošlapává lidská důstojnost, dříve než se vůbec vina prokáže.

Proto ať je lednová amnestie jakkoliv rozporuplná, tak v kontextu naší společnosti je ryze demokratická a navíc ústavní. Jelikož dokud budeme národem, který svou hrdost prodal za pár knedlíků a piv, tak potřebujeme občas nějaký ten monarchistický krok u hlavy státu. Buďme proto rádi, že součastný prezident je takový jaký je, oproti tomu minulému hnusu, co na Hradě byl. A modleme se, aby po něm, na Hradě nebylo ještě něco horšího. Ač dle výběru kandidátů: Bůh ochraňuj republiku!