Daň z příjmů fyzických osob je státní zlodějina, která neuživí ani vepříky u korýtek, tuto daň spravující

Žijeme v nesvobodném světě, kdy náš stát páchá loupež na svých obyvatelích za bílého dne. Výběr daně z příjmu fyzických osob je zanedbatelný pro státní rozpočet. Navíc každý kdo odvede daň z příjmu fyzických osob je i nadále zdaňován, tudíž platí daně ze zdaněných peněz (spotřební, DPH, z nabyté nemovitosti a další a další). Ovšem nejvíce je alarmující fakt, že správa této daně vyjde stát na více prostředků, nežli je její faktický výběr. Proč tedy tuto daň vybírat?

Daně

Každý stát chápe své občany spíše jako ovce, kterým vlnu stříhá, ač již jsou holé jako prdlýka čerstvě narozeného novorozeněte. Dnes většina obyvatel je pouhými nevolníky, kteří pracují jen proto, aby se uživili, tedy přežili, a mohli živit nespočet různých parazitů, kteří nevytvářejí žádné hodnoty, ale jen buzerují své hostitele. Do této skupiny patří i lidé, kteří spravují daň z příjmu fyzických osob. Ovšem parazitů, kteří nevytvářejí žádné hodnoty pro společnost je více, k těm se třeba vrátíme příště. Dnes se zaměříme na lidi, kteří v rámci Finanční správy spravují „daň z hlavy pracujícího.“

Tato daň je svým přínosem do státního rozpočtu bagatelní. Navíc nepokrývá tento výnos ani úměrně její správu. Propaganda Vám to sice vymluví, že opak je pravdou, ovšem do nákladu výběru je nutno objektivně započítat veškeré náklady, což jsou platy úředníků, odvody na důchodové a zdravotní pojištění za ně, jejich kancelářské vybavení a kancelářský spotřební materiál, jako nájmy nebo náklady za chod kanceláří, elektřina, kterou spotřebují, otop, vodné, stočné a v některých případech i ošatné; jako i dopravné a diety, když Vás buzerují v terénu.

Co by se tedy stalo, kdyby se zrušila daň z příjmu fyzických osob? Nic, jen by úředníci, co jí vybírají, skončili na dlažbě a byli by nuceni najít si pro společnost užitečnější práci. Zvýšila by se koupěschopnost obyvatel. Proto argumentace, že ti leniví, co by pracovat nechtěli, by skončili na Úřadu práce, a my bychom jim vypláceli podporu, taky nepochodí, jelikož na tuto podporu by se vybralo v daních nepřímých, jelikož výběr těchto daní se zvýšil.

Takže až zase uslyšíte nějakého lháře, že je třeba zvyšovat daně z příjmů fyzických osob, tak je to jen předvolební kampaň pro výběrčí této daně, aby takového zloducha volili, což je vlastně korupce, jelikož takovým voličům nabízí snadný život na úkor ostatních, kdy on se zaručuje to privilegované skupině zajistit. Bylo by férové tuto daň přejmenovat, pokud nebude zrušena, na Daň k podpoře líných úředníků Finanční správy spravující výběr této daně.