Další krok k policejnímu státu a omezení práva občanů

Vláda podpořila poslanecký návrh neexistující strany LIDEM, který navrhuje, že ovlivnění návykovou látkou řidiče nebude posuzovat odborník, tedy psychiatr, ale policista na základě nové legislativy. Pokud bude stěr na látku pozitivní, tak se bude považovat, že řidič byl pod vlivem této látky. Což není jen absurdistán na entou, jelikož na stěrech může být stopová část návykové látky, dávno po době, kdy již osoba není pod vlivem této látky, ale přímo policejní stát omezující svobody svých občanů.

Proto nynější legislativa bere stěr jako orientační, když tento je pozitivní, tak dochází k odběru moči a krve, kdy odborník, psychiatr, zpracovává znalecký posudek, zda osoba byla pod vlivem návykové látky či nikoliv. Podle vlády je toto nákladný, drahý a zdlouhavý proces, proto raději omezí svobodu občana a bude trestat za něco, co není prokázáno, o čem si myslí, že to tak jen je, tím že to tak určí vláda sama legislativně. Tento stav je ovšem možno považovat za protiústavní, jelikož Listina práv a svobod, která je součástí naší Ústavy, garantuje právo na spravedlivý proces.

Ještě komičtější na této situaci je fakt, že o ovlivnění či neovlivnění návykovou látkou řidiče bude rozhodovat policista ve výkonu služby přímo na ulici. Tedy se bude jednat o příslušníky bezpečnostního sboru, kteří z valné většiny neměli suplovat práci psychiatrů, ale měli by být jejími pacienty.

Jak jinak hodnotit, třeba policistu ze Slaného, který na přechodu pro chodce bez „modrých“ světel couvá, srazí vozidlem starší ženu a svědka zastrašuje pokutami, odebráním řidičáku a podobně. Toto se nedá nazvat jinak nežli policejní šikanou a zneužíváním pravomoci úřední osoby. Na zneužití pravomoci je kriminál, ale pro osobu šikanující jiného jedince je právě psychiatr tím nejvhodnějším řešením, takový člověk je nemocen a duševní mrzák.

A kdo nezažil policejní šikanu na vlastní kůži, policejní hloupost, omezenost, stupiditu? Opravdu si myslíte, že takoví jedinci mají suplovat práci psychiatrů? Ne, většina by se jich měla u nich léčit, včetně poslanců, kteří takový paskvil, omezující svobody na spravedlivý proces, navrhli a podpořili, jako i celá vláda, která s ním souhlasila.