Barack Hussein Obama učinil překvapivé přiznání, ale neví o tom. To je úděl slabomyslných

Alfa libera o. s. vydavatel skupiny serverů bez politické korektnosti uvádí speciální publicistický rozhlasový pořad: Barack Hussein Obama učinil překvapivé přiznání, ale neví o tom. To je úděl slabomyslných, kdy autor Radek Velička začíná slovy: “Psychologové a psychiatři z celého světa se zaobírají duševním stavem černého diktátora z Bílého domu již řadu měsíců a nejsou si zcela jisti, zda jej nezastihla duševní choroba. Jaký je verdikt? Nejasný. Možnost podlomeného duševního zdraví se nepodařilo ani potvrdit, a ani vyvrátit. Nebyl by to první prezident USA, který byl postižen nějakou závažnou chorobou, ovšem vždy se to podařilo utajit. Problém nyní nastává v tom, že nevalný duševní stav se špatně utajuje, když se Obama veřejně projevuje a promlouvá.”
Hussein Obama


Poslechněte si rozhlasový pořad Radka Veličky pro Svobodný vysílač CS | Vyrobila Alfa libera, o. s.

V pořadu se dozvíte šokující odhalení, co spojuje Islámský stát, Ebolu a Rusko? Je to sice šokují, ale není to nic, co by informované překvapilo, tím pojítkem je USA a Obama to přiznal, ač nepřímo.

“Pokud je na tom Americká populace stejně jako Obama a Psaki, tak v USA může lež o tom, že spiklenecké teorie jsou jen výmysly fungovat, ono ovšem není blázen ten, kdo přemýšlí a kombinuje. To je projev inteligence. Blázen je ten, kdo bezostyšně věří své vládě, médiím a prostě informací, které do něj někdo Norimberským trychtýřem nalívá, dodává závěrem Radek Velička.

A pořad zakončuje ženský hlas: “Přemýšlejte, pochybujte, dokud to ještě nezakázali! Jen šedá masa tupých ovcí není zmanipulovatelná.”