Žihadlo sjezdu prasat z ČSSD: Je to jen sraz lidských zvratků

Proč zvratků? Jelikož od řečnického pultíku se jen zvrací. Delegáti a představitelé sociální demokracie sní o starých bolševických časech, aby mohli zase znárodňovat, krást a žít z práce jiných, kdy sami jsou líní jako vši. Představitelé sociální demokracie jiné urážejí a obviňují z parazitování. Například soudruh Mládek se tak vyjádřil o živnostnících. To je nádherné, když socialistická prasata urážejí lidi, kteří tvoří hodnoty. Každý socialistický politik je parazit sám. Převážně ti, kteří žijí s veřejných rozpočtů.

Celá socialistická politika je o pouhé nízké závisti, kdy lenoši závidějí úspěšným a chtějí je okrádat, aby se měli bez práce, nebo bez poctivé práce lépe a ještě lépe. Jasně, že mají úspěch v zemi, kde po generace jsou vychovávání darmožrouti a paraziti, kteří by nejraději jen žvanili, nic nedělali a čekali na pečené holuby rovnou do huby. Tak to je program sociální demokracie, krást, vyvlastňovat.

Co jiného je majetkové přiznání, tak jej zloději z ČSSD představili! Máš majetek, tak dokaž, kde jsi jej vzal. Toto je pošlapávání majetkové svobody a kriminalizace vlastnění. Pokud se státu nezdá, kde majitel přišel k majetku, tak má povinnost prokázat legálnost příjmů a nebytí majetku. Socialističtí zloději, toto důkazní břemeno chtějí převést na majitele, což je předstupeň znárodňování a vyvlastňování majetků. Důkazní břemeno patří vždy na bedra státu, jelikož zasahuje do svobod.Pak už přijdou jen politické procesy a popravy.