Moonligth v ČSSD

Tak zase nám ČSSD nabízí nádherný názorový přemet. Strana, která nabízí nové pracovní místa pro všechny, bude propouštět. Strana, která slibovala třinácté důchody a vše možné, svým zaměstnancům sebere třinácté platy. Buď to si ČSSD dělá srandu se svých voličů a je kde vítr tam pláž, nebo je to pouze spolek neschopných melouchařů?

Tak počátkem si uděláme malou rekapitulaci. Podle oficiálního sdělení ČSSD její kampaň před volbami do poslanecké sněmovny vyšla na nějakých 300 milionů korun. To jsou čísla oficiální, neoficiálně se mluví o částce mnohem vyšší a to i ústy představitelů soc. dem. Oficiálně má úvěr ve výši 180 milionů korun a příspěvek za získané mandáty 115 milionů korun, to znamená, že několik desítek milionů straně chybí. Šetření dorazilo i k sociálním demokratům. Jak se socani poperou s úsporami?

Sociální demokracie se s touto novou situací vypořádává a bude vypořádávat vcelku racionálně a hospodárně, ovšem těmito kroky popírá svůj volební program a veškeré své idey. Všechno všem a všeho dost pro všechny. Tyhle hesla nebudou platit minimálně pro zaměstnance strany. Tak jak mohou jejich voliči věřit, že budou platit i pro ně. Volič soc. dem. všude a denně vidí, že co slib socanů, to prázdná slova, protože pokud svůj slib splní, tak jen tak na chvíli a na oko – poplatky. Nebo raději svůj slib předem popře a zesměšní – 13. důchody.

Tak jak vlastně se soc. dem. vypořádá s nedostatkem financí? Neoficiálně se mluví o pronájmu částí lidového domu, to je celkem socialistické, tak proč ne, ovšem zatím to nikdo oficiálně nepotvrdil. Dále pak už oficiálně potvrzeno Bohuslavem Sobotkou, jako úřadujícím nejvyšším šamanem ČSSD: Letos 13. platy zaměstnancům ČSSD vyplatíme. Příští rok 13. platy pro zaměstnance ČSSD nebudou. Budeme propouštět zaměstnance ČSSD. Tak to jsou už velmi nesocialistické kroky a úplně proti programu. Propouštění a snižování příjmů. Tak je vidno, že Bohuslav Sobotka má plná ústa kritiky na novou vládu rozpočtové odpovědnosti, ale co se týče provozu ČSSD, tak se efektivně inspiruje u ministra Kalouska, kritika nekritika.

Co to všechno znamená pro voliče ČSSD? Znamená to pouze jediné. Vůdcové populistické sociální demokracie slíbí vše, aby byli zvoleni, a nesplní nic, protože stejně předem sliby nemysleli vážně. Od proslulého výroku: „Zdroje jsou!“ až po výsměch seniorům s 13. důchody. Po názorových přemetech politických melouchařů z ČSSD zůstává jako voličstvo, jen zfanatizovaná skupina pomatenců, kteří jsou ochotni volit stranu lží a nesplněných přání. Stále doufají a modlí se k mantře, že vše je pro všechny a všeho je dost.