Slezská Harta – Hráz

Slezská Harta je kamenitá hráz, která obsahuje střední šikmé jílové těsněnící jádro, které je obalenou dvoustupňovým pískovým filtrem a štěrkovou přechodovu zónou, která je umístěna mezi jílovým jádrem a kamenitou stabilizační části hráze. Hráz má celkový objem 2 528 m3. Celé dílo je usazeno do podložních štěrků a pod nimi do kulmské břidlice. Dále dílo pomáhá ukotvit injekční štola a na pravém břehu zavazovací stěna. Injekční štola je také revizní, tzn. že se v ní měří změny v hrázi tak, aby případné nemoci hrázi neskončily katastrofou. Aby hráz nepropouštěla skrz podloží pod sebou vodu, tak bylo podloží utěsněno injekční clonou a to až do hloubky od 10 do 55 metrů.

Slezská Harta je údolní nádrž na řece Moravici u osady Slezská Harta. Nádrží prochází historická zemská hranice Moravy a Slezska. Stavba byla zahájena v roce 1987 a dokončena v roce 1997. Podle rozlohy je devátá největší v České republice. (zdroj)