Prezidentská republika? Nebo Zemanova lidová vláda SPOZ? Špatný začátek může mít dobrého konce

Podle kritiků Miloše Zemana, porušil veškeré ústavní zvyklosti, tradice a zaběhlé postupy. Kritikové pravdu mají. Ovšem Miloš Zeman své kroky činí v souladu s Ústavou, tudíž nenarušuje ústavní pořádek. Jeho mandát je roven mandátu poslanců, kteří jako celek tvoří Poslaneckou sněmovnu. Nemusíme být z toho nadšení, ale je tomu tak.

Pokud se podíváme na negativa jmenování prezidentského premiéra, tak je to právě koncentrace moci v rukou prezidenta, což ovšem zase není protiústavní a jeto v rámci Ústavy. Prezident má právo jmenovat premiérem kohokoliv. Taky tak učinil. Premiér pak má právo navrhnout prezidentovi na jmenování ministrem taky kohokoliv, pak záleží jen na prezidentovi, jestli kandidáta na ministra ministrem jmenuje. Pak nastupuje Poslanecká sněmovna, která takové vládě buď vysloví důvěru, nebo taky nevysloví. Pak se celé kolečko opakuje.

Absence lhůt v těchto procesech je možná chybou Ústavy, ovšem je tam pojistka toho, že se může Sněmovna rozpustit, vypíší se nové volby a pokračuje se dál. Negativum prezidentské vlády je především pro politické strany, jelikož nemohou přímo ovlivňovat moc výkonnou prostřednictvím moci zákonodárné. A tady kritici přicházejí s tím, že tato vláda legitimní není. Ovšem bude jmenována prezidentem, který je prezidentem z vůle lidu. Chyba ústavního pořádku? Spíše dvojkolejnost. Politikům a stranám ve Sněmovně toto jasně škodí.

Má tento stav vůbec nějaká pozitiva? Po dlouhém uvažování a hledání se nějaké pozitiva najít dají. Ovšem při druhém pohledu je třeba se ptát, jsou to pozitiva, nebo ta zkušenost, která může společnost a samotnou politiku někam posunout, třeba i lepšímu, bude vykoupena velmi draze?

Efekt Zemanovy prezidentské vlády v čele s Jiřím Rusnokem může být pro SPOZ zničující, jelikož zatím to vypadá, že tato vláda bude tvořena lidmi ze SPOZu a jeho okolí, či okolí samotného prezidenta. Veřejnost krátkodobě může vidět, že tyto osoby nejsou schopny vládnutí, proto je nebude chtít ani do zákonodárného sboru a u voleb může nastat propad tohoto politického uskupení. Ač kritici tomu říkají předčasná politická kampaň. Není to kampaň, kampaň jsou sliby voličům. Toto bude ukázka práce, ukázka co umí a jak vládnou.

Dalším a nemalým efektem je zemětřesení na součastné politické scéně. Pokud se Sněmovna sama v krátkém termínu a to nejlépe do konce měsíce nerozpustí, tak jasně součastní poslanci ukážou voličům, že jejich ideologie je až na druhém místě. Na prvním místě pak pro ně bude osobní prospěch z mandátu poslance.

Pokud ovšem dojede k rozpuštění Poslanecké sněmovny, tak prezidentská vláda prospěje nám všem. Z horních pater parlamentní politiky zmizí strany typu Věci Veřejné, LIDEM, LEV 21, což jsou jen účelové a marketinkové projekty, jak se dostat nebo udržet u moci. Dále přinese názorový rozkol v sociální demokracii a přinutí to sociální demokraty představit něco jiného, než jejich součastný program o nereálných slibech.

A konečně ODS skončí s velkým propadem v opozici, aby mohla začít se svou obrodou, pokud je to ještě vůbec možné. Každé volby jasně dávaly vzkaz ODS, že voliči jsou s touto stranou nespokojení a ještě nespokojenější. Vedené občanských demokratů to ovšem přehlíželo, nebo raději vidět nechtělo. Proto by měli prezidentovi děkovat za to, že je zbavil vládnutí. Ono moc je návyková, proto odvykací kúra v opozici ODS jen prospěje. Pokud už není pozdě a pacient už není polomrtvý.

Ač je Miloš Zeman představitelem politického směru, který neprospívá ničemu a spíše škodí, tak tímto svým posledním rozhodnutím udělal celkem prospěšnou službu České republice. Zahnívající rybník české polické scény byl rozvířen. Nekrofilní zbytky budou odstraněny, řasy vybrány, přerostlé ryby vyloveny, voda se pročistí a my můžeme doufat, že rybník nebude zarybněn zase jen kapry, kteří se jen živí a najdou se tam i nějací dravci, kteří jsou budoucností každého prosperujícího rybníku.

Jan Werich kdysi zmínil něco o sadaření, že podle starých sadařů nemá cenu nemocný strom stále léčit, protože bude stále nemocný, ač léčen. Takový strom je třeba porazit a zasadit nový. Prvně bude úroda malá, ale následně větší, nežli ze stromu nemocného. Proto mějme na paměti, každá změna začíná něčím horším, aby pak mohlo být lépe.

Doufejme, že lépe bude, že Miloš Zeman se ztrapní se svou vládou odborníků a po nových volbách se ztrapní dominující socialisté a pak může nastoupit konečně nějaká pravice, která vše zde uvede zase zpět do řádně fungujícího stavu. Přijde zase snad čas, kdy svoboda a odpovědnost za sebe, bude opět ctností a nebude vysmívána.