O komunistické nebezpečnosti

Komunisté šířením svých bludů ohrožují zdravý mentální vývoj společnosti, jelikož slibují pečené holuby zadarmo do huby a navíc ještě pro všechny. Tato líbivost může leckoho zviklat, že to s námi všemi myslí dobře. Pak takový tvor s vymytou hlavou vidí v antikomunistech satanáše, kteří mu berou pozemský ráj, jenž už má díky komunistickým báchorkám, na dohled. Ovšem pozor! Za komunistickými bláboly o blahobytu není nic jiného, než touha získat moc. A jak s mocí umí komunista naložit, to už víme.

Komunisté se většinové společnosti nezdají nebezpeční a důvody jsou hned tři, ale všechny by měly zdravě smýšlejícímu člověku potvrdit, že právě proto jsou komunisté nebezpečnější, nežli nějaké malé neonacistické bojůvky, ty nejsou organizované a státem podporované, nýbrž potírané, proto se bojme hlavně komunistů.

Prvním důvodem je všeobecná kolaborace s komunistickým režimem před listopadem 89. Více jak čtyři pětiny občanů přímo nebo nepřímo s komunistickým režimem kolaborovalo. Druhý důvod tolerance je generální pardon, udělený Havlem a jiným soudruhy, kteří upekli předání moci v roce 89, česká společnost nikdy nebyla dekomunizovaná, jako byli Němci denacifikovaní a stejně měli problémy s nacisty. A třetí důvod je koktejl důvodu prvního a druhého. Komunisté jsou stále všude přítomní. Máme sice propagaci komunismu trestnou, ale kdo je odsoudí, když soudci mají komunistickou minulost? Státní zástupci a velká část policie je na tom stejně.

Komunisté sedí v Parlamentu, na krajích v obcích a už i vládnou. Derou se zpět jako rudý mor k moci. Ovšem buďme na pozoru. Ti komunisté, co jsou v poslanecké sněmovně a jsou viděni v médiích, ti se civilizovali za těch více jak dvacet let. Oni jsou tak hezká vábnička na voliče, že mají změněný slovník, ač stále stejně myslí. Jenže v té partaji jsou stále primitivové, tak jak je pamětníci znají z různých lidových komisí a uličních výborů. Stále je většina komunistické partaje nevzdělaných a poloprimitivních tupců, ne že by poslanci KSČM oplývali inteligencí, jsou to stejné hyeny.

Varovným příkladem pro všechny nechť jsou soudružka Semelová, ta je vzorem omezenosti komunistické ve sněmovně a soudružka Baborová a soudruh Sloup, to jsou příklady komunistické tuposti a omezenosti na krajích. Lze pokračovat, jelikož podobných soudruhů je více a více, co už jsou zpět u koryt, jak v kraji Gottwaldovském, Moravskoslezkém, nebo Ústeckém, kde soudruh Bubeníček pod sochou Lenina kuje bolševické pikle.