Vojtěch Filip příklad komunistické zrůdnosti

JUDr. Vojtěch Filip narozen 13. ledna 1955 v Jedovarech u Českých Budějovic je příklad nevypořádání se české společnosti s hrůzami a obludnostmi komunistického režimu, jelikož je předsedou zločinecké organizace KSČM. Vůbec existence KSČM na politickém spektru je velkým vředem na české společnosti. Komunismus jako takový je metastazující rakovina v lidské společnosti a měl by být zákonnými prostředky odsunut na okraj a přímo na hřbitov dějin.

Jaké jiné názory by Vojtěch Filip asi mohl mít, když se narodil v rodině komunistického lampasáka ČSLA. Při studiu gymnázia se stal členem SSM a byl velice angažovaný jako ideologický referent ve školském výboru SSM. V roce 1983 se stal členem zločinecké a krví ušpiněné KSČ, kdy následně o tři léta později pod krycím jménem FALMER začal spolupracovat s StB, kdy podával správy o spolupracovnících, kteří cestovali do zahraničí. Do řad StB byl naverbován Lubomírem Antalem a pak byl řízen Františkem Hanzalíkem, který mu schvaloval plány a vyhodnocoval spolupráci, jako i schvaloval odměny za spolupráci. Je to stejný František Hanzalík, kterého Filip zaměstnával ve své kanceláři.

To bylo trošku minulosti Vojtěcha Filipa. A jak se projevuje soudruh Filip dnes? Před čtyřmi lety soudruh Filip na hlavičkovém papíře místopředsedy PS PČR pozval do ČR Sergeje Kascana, člověka, který prohlásil: “Cizinci, kteří podporují běloruskou opozici, by se měli bez soudu a bez vyšetřování na místě střílet!” O čem asi takové styky soudruha Filipa vypovídají? No asi o tom, že je stejný jako Kascan.

Vyjádření soudruha Filipa k bolševickému puči v roce 1948: ” … masové vystoupení lidí proti tehdejšímu zmatku ve společnosti, které bylo v souladu s ústavou.” Takto hodnotil bolševický puč, který za sebou nechal mrtvoly, mrzáky a zničené existence slušných antikomunistů.

Vojtěch Filip prohlašuje, kudy chodí, kudy kráčí, že KSČM nemá nic společného s KSČ, že KSČM je stranou demokratickou, avšak zapomíná, že KSČM je přímou nástupnicí KSČ. To dokazuje její registrace u ministerstva vnitra, kde je KSČM registrována jako územní organizace KSČ a ta je pro změnu podle zákona 198/1993 Sb. zločineckou organizací. Tudíž jsou její členové zločinci, protože schvalují zločiny svým členstvím.

Dále pak v materiálech a závěrech VI. sjezdu KSČM stojí: “KSČM nezměnila a nepovažovala za potřebné zásadně měnit svůj vztah k činnosti KSČ. Komunisté nezměnili svůj název, protože nepovažují za možné zásadně měnit svou identitu. Podstata komunistického hnutí je trvalá, přesahuje hranice minulosti i přítomnosti. Tím se také liší od jiných politických stran.”

Dále o nezákonných aktivitách KSČM: Vesele a veřejně podporují ministerstvem zakázanou organizaci, Komunistický svaz mládeže! Co s takovou organizací jako je KSČM? Zrušit a pořádně hlídat.

Všem lidem je snad jasné, že komunisté zločinci byli, jsou a budou. Komunista je diagnóza člověka, který pro svou zmatenou a pomatenou ideologii je schopen vraždit a jak, to dokázal v minulosti. Je jen ostudou naší společnosti, že jsme se s komunistickými vředy nedokázali vypořádat do dnešní doby.