GLOSA: Volit knížete Karla nebo zemana Emana? Mezi špatným a špatným je každá volba špatná!

Ke Karlovi Schwarzenbergovi se dnes vracet nebudu, jako kandidát je díky své minulosti a minulosti svého rodu, tak jako své přítomnosti i budoucnosti absolutně nevolitelný. A co zeman Eman? To je druhá a stejná katastrofa. Co jeho rodu se týče, tak u plebejců je to fuk. Ovšem jeho minulost, přítomnost i budoucnost je stejně katastrofální. Ono další prezidentské kolo je volba mezi šlápnutím do lejna a šlápnutím do lejna. Máme výhodu, že nemusíme volit. Nemáme povinnost volební, tak můžeme mít čistý štít a nemusíme jako voliči nést odpovědnost. Nechť volí Ti, kteří chtějí. Právě Ti ponesou odpovědnost za prezidentskou budoucnost.

Miloš Zeman je králem české malosti, omezenosti a putykové politiky. Takový člověk na Hrad nepatří ani omylem. Jeho komunistická minulost by mohla být zapomenuta, pokud by se národ s komunistickou minulostí vyrovnal dekomunizací. To se ovšem nestalo. Dnešní republika vychází s komunistické kontinuity, proto je třeba stále upozorňovat na morální nekvality bývalých a součastných komunistů. Jako příklad nechť jsou Zemanovi spolupracovníci, jak v jeho vládě, tak ve straně kde je čestným předsedou, jako i ve volebním štábu. Zeman je postkomunistický socialista, který zamrzl v dobách pražského jara.

Nechci nikomu sahat do svědomí, ale už myšlenka kandidatury Miloše Zemana byla zvrácená. Měl si užívat důchodu a ze své jezevčí nory glosovat dnešní dění. Tak by byl snesitelný. Jeho návrat do vrcholné politiky by byl tragédií pro nás pro všechny. Pane Zemane, máte to zapotřebí?

Přiznejte se, do jakého lejna byste nás přivedl, kdyby Vaše vláda nebyla podvázána opoziční smlouvou ve fiskálních otázkách. A přiznejte se, jaké zrůdnosti chystáte do budoucna. Vaše spiklenecké a vymyšlené aféry na Vaše protivníky byly ostudné a k pozvracení.