Žihadlo pro Karla!

Tím, že STARÉMU FAŠOUNOVI Schwarzenbergovi není rozumět, unikla všem médiím důležitá informace. Církevní restituce jsou jen začátek. Po svém zvolení uzavře nový pakt s EU, kdy budeme jen Protektorátem Čechy a Morava. Veškeré Benešovy dekrety budou zrušeny a veškeré majetky budou navráceny Sudetským Němcům.

Pokud majetky nepůjde vrátit, budou finančně odškodněni. Na úřadech a všude jinde bude úřední řečí pouze Němčina, aby i Karel rozuměl. Veřejné nápisy budou Německy, kdy český druhý nápis na těchto dvojnápisech bude muset být menší o 50% minimálně. Filmy a televizní vysílání bude buďto Německy, nebo s Německými titulky. Proto volte národního zločince a velkého vlastizrádce. KARL JOHANNES Nepomuk Joseph Norbert Friedrich Antonius Wratislaw Menas 12. kníže ze Schwarzenbergu, okněžněný hrabě v Kleggau, hrabě ze Sulzu, vévoda Krumlovský po zvolení Říšský protektor IV. říše Karel Německý Schwarcenberg!