GLOSA: Dienstbier a jeho štědří dárci

Jiří Dienstbier je famózním kandidátem na prezidenta za ČSSD. Je tak fascinující asi jako předseda socialistů Sobotka, nebo jeho hlavní oponent Hašek. Prostě kluci, co spolu mluví. Ovšem je tato socialistická generace v čele strany výkvětem? Ano je, zcela zdařilým. Více takových „talentů“ v tričku soc. dem.

Jakým kandidátem na prezidenta je, tak o tom nejlépe hovoří, že doposud od soukromých dárců přijal celkem 25 tisíc korun. Sám si přispěl sto tisíci a strana mu zatím poskytla 1,9 miliónů a dalších třináct přislíbila. Proto je zřejmé, že zatím tento kandidát není moc úspěšným. A jeho šance jsou minimální.

Klasický rys sociálního demokrata se ovšem v duši Jirky Američana projevil, započal kritizovat kandidáty, kteří mají darů více nežli on a byli obdarování více. Závidí. Prská a vymýšlí nějaké kodexy kampaně, které by rád vnutil i ostatním kandidátům. Jako zákonodárce v Senátu, se spíše měl zasadit, aby pravidla, která si nyní vymyslel, byly obsahem zákona.