Do nového roku hodně štěstí a odvahy. Kéž by si vládu a havloidy čert do horoucích pekel vzal

Tak nám zase jeden rok končí. Poslední léta je společnost rozehnána a rozdělena do řádně oddělených stád a ti mimo jsou tak trochu torpédovaní, jak od jedněch, tak od druhých.

Radek Velička

Radek Velička

U nás v redakci je to jednoduché. My jdeme za pravdou a za tím, jak vidíme svět. Jako vlastenci a jako konzervativci, kteří nechtějí být ve stádu žádném, proto u nás najdete postoje autorů, kteří jsou vlevo či vpravo, ale nejsou to snad žádní extremisté, pakáž havloidní, či extrémisté národovečtí, nacističtí či jiní pošukové multi-kulti.

Co přát všem myslícím lidem, kteří nestojí jen z prázdnou hlavou a otevřenou tlamou nekřičí někde u průjezdu, jako hladoví žebráci? Přát jim více zdaru a úspěchu, než v roce předešlém. Všem vlastencům a lidem s mozkem je možné přát také mnoho zdraví a sil k boji za vlastní svobodu, vlast a možnost mluvit, prezentovat své postoje a nebýt za to zavírán do vězení.

Všem vlastencům, tedy lidem pro které je vlast místem etnik, které uznávají jednotnou kulturu a hodnoty a nepletou si vlastenectví s tupým etnickým nacionalismem, přeji za redakci konzervativního deníku bez politické korektnosti VlasteneckéNoviny.cz to, aby si konečně čert vzal vládu, která nás zradila a je kolaborantská. Aby si konečně vzal všechny tupé havloidní blby a jiné jelita z pražské kavárny.

On je sice Bůh už ztrestal, že jim rozum vzal, ale ještě by do čert mohl dokonat a vzít si je do všech horoucích pekel.