Svoboda slova je pošlapána a nachází se někde v kanále aneb Jak pěkně po bolševicku zničit Guidemedia

Je nutné předem sdělit, že svoboda slova je nedělitelná, že slovo je slovo a ne čin. Ovšem pokud si naše společnost vymyslela, že chce nějaká slova regulovat, tak by měla být regulována stejně a pro všechny. A tím zjistíme, že regulace svobody slova je nemožná, že to je mýtus. Jen totalitní a nelidský politický režim může zakazovat svobodu myšlení, názorů a slova. Tím popárá totiž jeden ze základních pilířů lidské svobody, když určuje jaký názor je přijatelný.

I stalo se tak, že přišla řeč s Pavlem Kamasem na jeho projekt vydavatelství Guidemedia a všech peripetií, které mají s naším totalitním státem, který je nalakován jako svobodný, ovšem vše zde řídí kovaní soudruzi, tak aby svoboda slova byla jen pro určité jedince. Dělená svoboda není svoboda, ale nesvoboda. Přišla nabídka, že do redakce dorazí tituly vydavatelství: Adolf Hitler – Projevy; Program NSDAP; Mírové dílo Adolfa Hitlera; 100 dokumentů o vzniku války; Mnichovská dohoda a osud sudetských Němců a nakonec i Nezapomenutelná vlast Sudetenland. I tak se stalo.

Jako dárek k narozeninám pro rudou Martu trestní oznámení

Jako politicky nekorektní publicista jsem se k těmto knihám postavil bez předsudků, ač pro mne činy, které se děly za druhé světové války, jsou nelidská svinstva, ale svinstva se za války dějí. Páchali je komunisti, fašisti, militaristi, nacisti. A co jiného bylo svržení atomových bomb na Japonsko? Nejsem historik, nebudu hodnotit, ale podle mne nejvíce vražednou ideologií byl a stále je komunismus. Má na rukou krev nekonečných milionů lidí a stále vraždí.

Vývoj trestního oznámení na Rudou Martu

Postavil jsem se k těmto knihám jako k historickým pramenům, jelikož dle mého názoru nejsou nic jiného. Jsou na stejné rovni jako Komunistický manifest, nebo Spisy V. I. Lenina nebo jakékoliv marxistické bláboly z pera Marxe atd. Jen postoj našich represivních orgánů je k dvěma knihám, které jsou výše uvedené, takový totalitně specifický. Jedná se knihu Adolf Hitler projevy a Program NSDAP. Vydáním těchto titulů si vysloužil Pavel Kamas trestní stíhání a za napsání předmluvy u projevů je stíhán i Lukáš Beer. To vše za šíření nacistické ideologie a podpory genocidia, jak se ten paragraf hezky zkráceně dá popsat.

Hájení zločinci – komunisté aneb o Martě Semelové

Státní zástupce Jan Petrásek je obvinil a trestně stíhá, vyšetřuje, soukromé a firemní bankovní účty blokuje, jako by někoho zavraždili či zmrzačili. Asi je velice progresivní, jelikož na rozdíl od svého kolegy státního zastupitele Cibulky, stíhání vede. U Cibulky skončilo mé trestní oznámení na Martu Semelovou, která opěvovala komunistické zlo a vraždy u hrobu Klementa Gottwalda, na ní se svoboda slova vztahovala. Cibulka vše zametl pod koberec. V podání prokurátora Petráska pánové Beer a Kamas na svobodu slova nemají nárok a to nic nepropagují, jen vydali historické prameny.

Jak chcete nazývat společnost, kde vydání Programu NSDAP je trestně stíháno, kdy byl vydán jen jako historický pramen a program komunistický je při každých volbách veřejně šířen a slibován, že bude uplatněn? Taková společnost a politický systém je komunisticky nesvobodným a totalitním.