Packalové z Generace 21 a chovanci Sobotko, Chovanče: Není křesťan jako křesťan

Jsem skeptický, že se dá člověku pomoci tím, že zpřetrhá kořeny se svou vlastí, zemí a rodištěm. Ovšem připouštím, že někdy je situace tak vážná, že i muž může být prospěšnější útěkem, než se zbraní v ruce, ale musí mít myšlenku – Uteču sám a mnoho se nás vrátí, pomstít můj útěk.

Importovaný Batto

Importovaný Batto

Irácký importovaný křesťan pan Batto a jeho tlupa, snad i křesťanů, o tom ale má asi jiné mínění. Palec nahoru pane Batto, dokázal jste si z aktivistů a ministrů česká vlády udělat cestovku do Evropy.

Bude se říkat: Mazaný jako Iráčan?

Za co jiní na Vašem místě platí tisíce €, Vy jste zmákl zadarmo. Letěli jste fešáckým vládním speciálem, vybírali jste si místo pobytu, jak má místo k bydlení vypadat a nyní? Nyní, když jste si odpočinuli, tak hupky dupky no Essenu do Němec, tam je přeci lépe. Já vám to upřímně přeji, protože přej a bude Ti přáno a takovým odvážným „podnikavcům“ přeci štěstí přeje.

Byl jsem skeptický od počátku a modlil jsem se, abych tyto řádky psát nemusel, ale je tomu jinak, i importovaní křesťané z Iráku jsou jen a prostí ekonomičtí migranti, kteří místo pokorného přijetí pomoci byli křesťansky vděční, táhnou parazitovat jinam.

Není křesťan jako křesťan, ale co chtít, když Vatikán a Stolec v Římě opanuje pošuk z indiánské Ameriky a ne potomek rytířů Svaté říše římské.