21. srpen národní tragédie. Ale až v roce 1969

Vloni jsem se zmiňoval o srpnu 68, ten bude letos zneužit ve jménu propagandy a rusofobie, proto připomenu větší národní tragédii a ta se odehrála až v roce 1969. Tedy v den prvního výročí obsazení komunistického Československa vojsky Varšavské smlouvy. Ne Rusy. Opakuji historická fakta: Komunistické Československo bylo v roce 1968 obsazeno vojsky Varšavské smlouvy pod velením vojsk Sovětského svazu. A bude veselé pozorovat tzv. antikomunistický cvrkot, kdy budou plakat na potlačení komunistické vlády na žádost jiných komunistů, jelikož záminkou vstupu vojsk, byl zvací dopis československých komunistů. Ti pak nebyli antikomunisty potrestání za vlastizradu a smáli se všem do obličejů.

Češi proti Čechům  | Brno 21. 8. 1969 | Foto: Dobový tisk

Češi proti Čechům | Brno 21. 8. 1969 | Foto: Dobový tisk

Antikomunista je vlastně komunistický oportunista z řad komunistů. Ti se právě zrodili po potlačeném Pražském jaru, které bylo v režii Komunistické strany Československa. A ti od válu odstavení komunisté pozvali vojska Varšavské paktu a následně sesazení komunisté Pražského jara se stali antikomunisty a základem antikomunistického hnutí. Tedy rozdíl mezi komunistou a antikomunistou je nulový. Člověk, který je proti komunismu a socialismu by se měl nazývat nekomunistou. Proto různé Štětiny a Havly, či jiné pomatence havloidní, považujte klidně za komunisty.

Pražské jaro z roku 1968 bylo zneužito sověty k zámince obsadit naši zemi vojsky, jelikož jsme byli jediným satelitem Sovětského svazu, který neměl přítomná sovětská vojska na svém území. A považte, to bylo po Karibské krizi. Dnešní největší kritici, obsazení našeho území cizími vojsky, jsou největší propagátoři toho, aby naše území bylo osazeno vojsky USA. Takže se nebojím nazvat je debily. Není rozdílu mezi okupací.

Vláda KSČ po vstupu vojsk zůstala stále vládou, nepadla ihned, ale byla postupně erodována a její konec se začal až krvavým masakrem po roce. Začátek konce tedy nastal až 21. srpna 1969, jelikož tehdy nastala národní tragédie. Srpen 68 měl za vinu smrt a zavraždění nevinných, když Československo obsazovala vojska Varšavské smlouvy. Sudety byly například obsazeny armádou NDR v české části a na Moravě, se taky opakovala historie, tam nás obsadila armáda PLR.

Jenže při prvním výročí obsazení země, kdy se sešli lidé na protest proti okupaci, byli zmasakrováni převážně Lidovými milicemi a Sborem národní bezpečnosti. Tedy v srpnu 1969 vraždili Češi Čechy. Každý mrtvý má stejnou cenu a je to katastrofa, ale když vraždí bratr bratra, je to hnus a humus. Nebyla to armáda cizí mocnosti, ale ozbrojená složka Komunistické strany Československa, tvz. soukromá armáda KSČ – Lidové milice, ty byly krvežíznivější nežli hrdlořezové z SNB.

Takže pokud někdo přirovná dnešní situaci na Ukrajině k 21. srpnu, tak jedná se pak o srpen 1969, tehdy Češi vraždili Čechy, to je celkem podobné, jelikož dnes v Novorusku páchá genocidu Ukrajina na rusky mluvících Ukrajincích.