Nezaměstnaní nemají povinnost pracovat, ovšem my ostatní je máme za povinnost živit!

Včerejší výrok a rozhodnutí Ústavního soudu je zvrácené ve své podstatě, logice a vůbec ve všem. Dlouhodobě nezaměstnaní nemusí pracovat formou veřejné služby, ale pupky si dále budou cpát za veřejné peníze. V normální společnosti platilo, že kdo nepracuje, ať nejí. I nejbrutálnější komunistické utopie měly zavedené pravidlo, že všichni budou dělat něco a z toho nic mít všichni stejně. Ovšem kde jsme se to ocitli nyní. Lidé, kteří v několika generacích nepoznali práci, nevědí co to je, dále mohou hnít a nás všechny okrádat tím, že je budeme živit z našich daní.

Tvrzení o tom, že takto mohl být „potrestán“ někdo, kdo celý život pracoval, jsou taky liché. Proč? Za prvé nejedná se o trest, ale o solidárnost. Divíte se? Ano, ona je to solidárnost se společností. Společnost mne solidárně živí, tak já pro ni budu solidárně pracovat. Je jedno, že se jedná o hrabání listí, sběr odpadků či psích výkalů. Není špatné práce, jen kdo práci druhého neuznává a považuje ji za podřadnou, tak jeho práce stojí za pendrek.

Socanské lkaní o profesorech sbírající psí hovna, jsou taky hovadina. O veřejné práci pro dlouhodobě nezaměstnané rozhodoval Úřad práce a činnost dlouhodobě nezaměstnaný vykonával pro obec, ve které žije. Pokud by se profesor nebo někdo takový dohodl s obcí na výkonu činnosti ve svém oboru a zdarma, tak by mu určitě obec vyhověla, protože na podobné nemá peníze.

Nebo další sci-fi z tlam socialistických vepříků: Je nedostatek učitelů. Učitelé přesluhují a učí v důchodovém věku, proto kdo je nezaměstnaný učitel? Lenoch. Pokud je nezaměstnaný dlouhodobě a musel sbírat odpadky, tak je to jeho volba, že nechtěl pracovat. Navíc, kdyby šel dělat suplenta na 20 hodin týdně, tak by mohl dále pobírat sociální dávky. Jenže tam by zjistili, proč nepracovat déle, za plat a nechat kolegu seniora odpočívat.

Co z toho vyplývá? Že třetí komora Parlamentu, jak je Ústavní soud přezdíván, je veřejný orgán zhovadilý a perversní. Ústavní soud má chránit ústavní práva a svobodu. Tímto rozhodnutím svobodu narušil. Upřednostnil líné povaleče nad pracující a úspěšné. Tudíž svým rozhodnutím sám Ústavní soud porušil Ústavu.