Exekutor. Lidská bestie, nebo mrchožroutská hyena?

Úvodem jedna věta: Dluhy se mají platit. Ovšem jsou všechny dluhy, které exekutoři vymáhají legální? Když česká justice je skoro zločinecká a někdy má rysy mafie? Je příslušenství dluhů morální, když se na něm legálně přiživují různí paraziti? Je právo v rámci dluhů spravedlivé? Zamysleme se a odkryjme temné vody žumpy exekuční mafie.

Radek Velička

Radek Velička

Exekuce znamená doslova a do písmene výkon rozhodnutí. Takže pokud jste odsouzeni k smrti, tak exekuce je pak vražda odsouzeného. A v tom české exekuce dluhů mají hodně společného – Je to vražda slabých. To i přiznala komora exekutorů, že se jim jejich „práce“ nevyplatí, že je moc chudých dlužníků. V takovém případě je exekutor právě lidskou hyenou, kdy ví, že zákon je na jeho straně, ale zdravý rozum výkon rozhodnutí popírá. Asi by si takový Vránové a jiné měli vyzkoušet vytrhnout chlup z dlaně. Ovšem oni to vlastně denně dělají.

Jsou exekutoři společensky nebezpeční jako pedofilní vrazi?

Samotný exekutor jen legálně zneužívá nadstavenou legislativu, což je sice v souladu se zákonem, ale je to nemorální. Ano, morální je platit dluhy, avšak pokud dluh věřiteli činní 1.000 Kč a po povinném je někdy vymáháno až 40 tis., tak je to nemorální, zločinné. Ale je to i hodné lidských zrůd a nemorálního dobytka. Duševně zdravý člověk, který netrpí nějakou deviací by takovou práci vykonávat nemohl, jelikož by se musel ze sebe a z pohledu na sebe do zrcadla pozvracet.

A to jsou i další extrémní případy exekucí, kdy exekuční příkaz je vydán pro povinného, že výše dluhu vůči věřiteli je nula, slovy nula korun, ale náklady řízení dosáhly několika desítek tisíc, kdy i sodní jednání nese vad, kdy věřitel není schopen prokázat, že na dluh upozornil a snažil se o jeho mimosoudní vymáhání, než vše předal do smradlavých rukou justice.

To však dalším lidským zrůdám a hyenám, nyní v talárech soudců, nevadí. Ti soudí podle zvyklosti a nikoliv podle práva. I takový rozsudek máme v redakci k dispozici: „podle zvyklostí.“ A takových rozsudků je, které postrádají logiku, morálku a zdravý rozum, kdy žalobce nemá pohledávku, jen ji vyrobil právními kličkami, nebo dokonce svůj závazek v pohledávku změnil.

Je jedno, že nic nemáte, my Vám alespoň posereme život

Dokonce se objeví i takové perličky, kdy je exekuce nařízena na lidi, o kterých systém ví, že jsou jejich závazky nevymahatelné. Nevěříte. Tak pokud soud rozhodne prvoinstančně, že máte nějakou pohledávku, která může být jen nedovolené obohacení soudem schválené, uhradit a \vy se odvoláte k další instanci, tak máte jakou povinnost? Ano, uhradit v rámci soudního řízení soudní poplatek.

Ovšem, když jste od poplatku absolutně osvobozeni, což se stává jen zřídka, že nemusíte platit vůbec žádný poplatek, tak i tak v našem systému, kdy na Vás soud kouká jako na absolutního nuzáka bez koruny, následně mašinerie uvalí exekuci, když ani při odvolání neuspějete.

Taková taškařice pak končí po nějaký skoro deseti letech usnesením exekutora o Vaší nemajetnosti. Toto však pro jiné probíhající exekuce není závazné. Ano, i takový osud byl naší redakci sdělen a doložen. Skvěle zpříjemněný život zrůdami a lidskými hyenami.

Je to nelogické a poctivý věřitel na tom také nevydělá

Není třeba dále popisovat nelogičnost, nelidskost a zrůdnost výkonu rozhodnutí vymáhání dluhů. Není to systém, který vyhovuje věřitelům, jelikož díky předražení systému vymáhání se někdy ani ke svým penězům nedostanou, jelikož je pravdou, že mnoho lidí se postaví na zadní, když může a dluh 1.000 Kč s příslušenstvím cca 30 tis. nikdy neuhradí. Ovšem pokud by to bylo příkladně 1.000 + 500, tak by to asi nikdo neřešil.

Co závěrem? Jen jedno, tři příběhy, které inspirovaly k tomuto textu jasně dávají důkaz o tom, že systém exekucí, tak jak je nadstaven je nespravedlivý, jak pro věřitele, tak pro dlužníky, kdy z něj profitují jen parazité na dluzích a osoby,které jsou minimálně sociálně deviantní. Justici nebudeme raději více hodnotit.