GLOSA: Mlčte, soudruhu Rychetský!

Předseda Ústavního soudu soudruh Rychetský se stále častěji vyjadřuje k věcem, o kterých by raději měl mlčet díky své ústavní pozici. Ovšem to by nebyl kovaný soudruh, kdyby neporušoval základní demokratická pravidla. Nikdo mu neubírá svobodu slova. Ať si mluví, co chce, ale nechť pak složí jednu z nejvyšších ústavních funkcí, kde je podmínkou absolutní nezávislost.

Tento soudruh stále zapomíná, že není již ministrem. Popírá soudcovskou neutralitu, tím že se stále a stále více vyjadřuje politicky k politickým věcem a jeho soudruzi ze sociální demokracie, toho hezky po bolševicku využívají. Taky proč by toho nevyužívali, když byl ministrem jejich vlády.

Soudruhovi Rychetskému pomalu končí mandát, tak dělá služby socialistům a hraje na jejich notu. On totiž předpokládá, že nově zvolený prezident jej opět navrhne Senátu na jmenování jako Ústavního soudce. Proto započal svou kampaň za opětovné jmenování a je mu jedno zda pošlapává základní principy slušnosti, morálky, demokracie a samotné Ústavy. Jde mu jako správnému socialistovi jen o koryto.

Soudruhu Rychetský, styďte se za kritizování amnestie prezidenta a jiných politických rozhodnutí politiků a ústavních činitelů. Ústavní soud má být pojistkou ústavnosti a demokratičnosti. Ovšem za Vašeho působení se stal bolševickou rozbuškou protidemokratického vývoje a rozvratu ve jménu socialistických nemorálností!