Globální občanská válka

Globální revoluce je cestou ke svobodě. Poteče však mnoho krve. Moc a moc krve. Bude to v podstatě první globální občanská válka, kdy nebudou válčit proti sobě národy, ale třídy. Bude to litý třídní boj. Bude to kontrarevoluce. Bude to válka za pravdu a ve jménu Kříže?

Reprodukovaný ilustrační snímek | CC 0 | pxhere.com

Jednopolární svět pod diktátem Říše zla se sídlem ve Washingtonu se pomalu hroutí. Nastolování multipolární plurality v rámci globálního uspořádání bude ovšem bolet. Bolí už dnes a bude nás bolet ještě více.

Spojené státy se ocitnou v izolaci, neb se od nich nově nastolené pořádky budou distancovat a budou je vnímat jako poražené. Útlum rozvoje americké říše bude patrně zatížen i reparacemi, které budou platit novým vítězným mocnostem. Evropa mimo ruský civilizační okruh se stane zapomenutým poloostrovem Asie. Než však nastanou nové pořádky a normalizace jiného civilizačního vývoje, zažije náš svět, jak jej známe, nový typ války. Nechci být prorokem, ale řítíme se do Globální občanské války.

Strachem k otroctví

Dnes a denně jsme válkou strašeni. Tu nám hrozí válka civilizací, kterou nás majitelé klíčů k přítomnosti straší, avšak tají nám, že probíhá. Kdo tvrdí, že již válka civilizací probíhá, toho umlčí. Jsou k tomu ochotni použít jakékoliv prostředky, aby takové umlčeli. Je běžné, že svět zná tváře a identity obětí války civilizací, ale nezná útočníky. Agresoři jsou utajování, tak nám začaly vraždit věci a prostředky, auta, nože, motorové pily a podobně. Ovšem nesmí to být vrah z druhé strany, kdy příkladem je běsnění v Norsku a na Novém Zélandu, tam se lže o obětech a naopak se zvýrazňuje příslušnost daných vrahů.

Dnes a denně jsme strašeni hybridními válkami, které proti nám má vést Říše středu, nebo má být vedena ruským civilizačním okruhem se sídlem v Moskvě. Ovšem tak nějak nám majitelé klíčů k přítomnosti tají, že hlavními organizátory jsou oni. A že se neštítí ničeho? O tom by mohli vykládat prezidenti Běloruska a Venezuely, kteří se odmítají podvolit. Ti tvrdí, že umírající mocnost a Říše zla se sídlem ve Washingtonu, měla usilovat o jejich životy, kdy na ně měla organizovat atentáty, či politické vraždy.

Záleží na úhlu pohledu. Co je na tom pravdy a kolik to může být jen informační boj dovnitř těchto zemí, to nechť čtenář posoudí sám, v přímé korelaci své inteligence a umění přijímat, vyhodnocovat informace a pochybovat.

Nesmíme opomínat ani strašení ekonomickými válkami, kterými jsme také strašeni od slunce východu k jeho západu, že nás pozře a zotročí Čínský drak. Nebo nás ohrozí energetická diktatura Ruska, která v plíživém měnění klimatu, kdy možná prý hrozí i malá doba ledová, kdy nás nechá všechny v neruském evropském prostoru pomrznout. Ovšem všechny tyto války jsou jen selankou, ač probíhají, tu více otevřeně, tu více latentně.

Člověk člověku bestií

Opravdová hrozba se skrývá v nás. Člověk je člověku největším vlkem. Dnešní majitelé klíčů k přítomnosti jsou si plně vědomi, že tyto klíče pasují k minulosti a dějinám, které přepisují. Že tyto klíče patří zatím k zámkům dnešních dní, ale v tomto uspořádání jimi neodemknou a ani nezamknou zámky budoucnosti. Zítřky nemají dnešní majitelé klíčů pod kontrolou, proto se uchylují k drastickým a brutálním praktikám, kdy se neštítí lidstvu, které mají pod kontrolou odebírat lidská práva. Neštítí se pod pláštíkem šíření brutálního a smrtelného strachu manipulovat s volbami, falšovat volební výsledky, zavádět nacistické a komunistické praktiky, kdy z těchto hrůzovlád si vybírají jen to nejhorší. Nebojí se šířit otevřený a brutální rasismus.

Neštítí se k naprostému zotročení lidstva, zbaveného všech práv, kdy nové právo na život je spojeno s absolutní subtilností a poslušností.

Nové koncentrační tábory jsou už také připraveny na testování, kdy dnes je budou testovat na potomcích vyhnaných britských poddaných do Austrálie, která už svým vznikem pod správou Koruny britské byla budována jako největší vězení na planetě. Podle obyvatelů Melbourne tam v ulicích již zasahuje podivná neaustralská policie, lidé divného neaustralského vzhledu a hlavně bez australského přízvuku. Kde se tam vzali? Zkoušejí majitelé klíčů k dnešku nové pořádky, jak si udržet klíče i k zítřku, nastolením brutální diktatury vynucované policejní brutalitou a koncentračními tábory po vzoru nacistických vyhlazovacích či sovětských Gulagů, pro neposlušné svobodné jedince?

Cesta ven z temnoty

Ovšem ze všech temnot je vždy cesta ven. Světlo na konci tunelu je tu pro odvážné a věřící, že tam to světlo je, ač nemusí být vůbec vidět, neb tunel může být opravdu temný a skoro nekonečně dlouhý. Kristus se na kříži za nás všechny obětoval. Dal nám největší dar, avšak svou lidskou důstojnost si musíme hájit již sami. To vše ve víře, že jeho Království je pro spravedlivé a odvážné.

Dnešní temnota ducha a bezbřehé dekadence, která již prolomila veškeré břehy zvrácenosti a nechává tzv. západní svět upadat stále do hlubšího bahna perversnosti fyzické, materiální, mentální a hodnotové, si vychovává nové otroky, kterým dává pocit svobody tím, že si mohou sami rozhodnout, zda jsou ženou, mužem či skříní, nehledě k tomu jak se narodili a byl do nich stvořitelem dán život.

Jejich duše jsou Ďáblem skupovány za prostý konzum a hýřením v rozmařilé zbytečnosti a nadbytku zbytného. Jsou neustále vystrašeni k smrti hrozbami marginálními a zcela nicotnými, které však v jejich zvrácené existenci a myslích jsou zcela zásadní. Tito se bojí nejvíce setkání se svým Stvořitelem, neb pak nastane opravdové účtování za jejich život. Opravdový poslední soud. Proto se nejvíce bojí smrti. Té smrti, která je pro každého, kdo se jednou narodil, tak běžnou součástí života, jako voda, vzduch a slunce.

Tito dnešní otroci jsou vojáky nové diktatury, aniž by je musel někdo povolávat. Oni se tak bojí návratu k normálnímu životu, že budou o to více věřit bludům, aby nemuseli přiznávat svůj omyl. A jsou to oni, kteří jsou rukojmí majitelů klíčů k dnešním dnům. V rámci jejich rozbujelého stockholmského syndromu jsou ochotni bojovat i válku svých únosců po jejich boku, ač únosci v pohodlí svých paláců již nemusí dnes hnout ani prstem – mají k tomu své živé mrtvé.

Zombie s elektronickou nálepkou Satana v provedení QR kódu ve svém „chytrém“ mobilu, o jakémsi testování na přítomnost jednoho z milionů virů, které s námi obývají tuto planetu po celou dobu existence lidstva, kdy viry zde byly už před námi a vlastně je jich plné i Universum, jsou po pravidelné denní dávce mRNA „drogy“ přímo do žíly, připraveni se stavět na barikády obrany jejich zvráceného světa, který Velká potopa musí smést z povrchu zemského a nastolit zpět řád a pořádek Člověka, tak jak byl lidstvu darován jeho Stvořitelem a jediným našim Pánem.

Nebojme se, byli jsme již vykoupeni

Nebojme se této války, neb nás může jen očistit od všeho špatného. Nebojme se návratu k normálu lidskosti a pravidlům naší civilizace. Budeme-li se bát, nedosáhneme spasení a i s viníky budeme smeteni obrovskou a nekonečnou vlnou velké povodně, které očistí a omyje Svět od všeho špatného, špinavého a degenerovaného, co se nám snaží diktovat nový pořádek, který je však v plném rozporu s Kristem Spasitelem.

Poteče krev. Poteče jí hodně. Každá válka jsou potoky krve. Nebude to ani válka ekonomická, energetická, hybridní, nebude to ani válka jaderná, konvenční či asymetrická. Bude to zcela nový typ války? Nebude to žádný nový typ války, ale starý tak jej lidstvo zná od nepaměti. Tak jako všechny války mají starou a stále stejnou podstatu. Pokaždé je nové jen válečné pole.

Náš civilizační okruh se dostal do slepé uličky, kdy pár odpadlíků, kteří se přeplavili přes Atlantský oceán, aby vyhubili původní obyvatele, na jejich hřbitovech a kostech stavěli novou Říši údajné svobody a naděje, se také ve svých počátcích jako civilizace rodili ve válkách – tu za nezávislost, pak zase občanskou za jakési falešné hodnoty, kdy již americká občanská válka Severu proti Jihu byla takovou nultou světovou válkou, neb to byla válka, která nesla všechny rysy války nejen skutečné, ale i hybridní – falešné ideologie, rasismus, který se stával obráceným a zvráceným, ale především vítězové nastolovali absolutní kontrolu nad tzv. občany této Říše zla, která je v permanentní válce od svého vzniku až do dnešních dní. Vedli válku proti starému typu otroctví, aby vyrobili otroka nového. Ve válce stvořili absolutního vazala s falešným pocitem svobody a falešnými tzv. lidskými právy, kterými lidskost vždy jen potlačovali.

Kontrarevoluce ve jménu Kříže

Nová válka nebude mezi národy. Bude mezi třídami. Bude to Globální občanská válka v rámci našeho civilizačního okruhu. Bude to válka, do které se ovšem zapojí celý svět, jelikož v rámci multipolárního světa, bude mít tato Naše válka své podporovatele, tak jak to ve válkách chodí – jedni budou v této válce fandit Spartě a druzí Slávii (promiňte toto přirovnání, ale pro nepřímo nezúčastněné mocnosti, ale zapojené, to nebude nic jiného než pozorování sportovního klání s tím, že jim bude zcela jedno, kdo vyhraje).

Globální revoluce je cestou ke svobodě. Už začala tím, že je plně nastolen nový světový pořádek, který ovšem nevlastní již majitelé klíčů k dnešním dnům, ale byl nastolen jako multipolární, protože země jako Indie, Čína a Rusko jsou absolutní většinou lidské populace, nemluvě o Africe, kde hlavními hybateli jsou dnes už právě zmíněné světové mocnosti Středu, Jihu a Severu.

Na Západ nezbylo již nic, než potoky krve. Poteče mnoho krve. Moc a moc krve. Bude to první globální občanská válka, které buď povede k naší svobodě na tzv. Západě, nebo k absolutnímu zotročení, či rozdrolení euroatlantického civilizačního okruhu.

Nebudou válčit národy proti sobě. Budou válčit třídy. Bude to vyvrcholení kontrarevoluce a bude to opravdový třídní boj. Ovšem jiný než ten minulý, protože majitelé klíčů jako třída narýsovali třídy nové: Otroci a svobodní, kdy svobodní jsou určeni k zotročení či k likvidaci.

Buď na straně svobodných, protože máš volbu i po možné porážce v rámci multipolárního světa vybrat si pak svůj osud svobodně. Otrok bude už na vždy otrokem.