Feminismus nemá se zrovnoprávněním mužů a žen nic společného. Právě naopak

Feminismus je radikální názorová platforma, která má ve svém základu nenávist. Jakákoliv podpora feminismu je podpora ideologie, která pošlapává rovnost a svobodu.  Samotné ideologii nejde o zrovnoprávnění žen a mužů. Jde jen o nadvládu feministických čarodějnic nad muži a navíc je tato ideologie deviantní, jelikož popírá základní lidskou biologii a tou jsou role muže a ženy v rámci udržení populace. Nevěříte? Tak se na problematiku podívejte z jiného úhlu pohledu, než Vám čarodějnice vnucují. Každý muž, který feminismus podporuje, by se měl nechat preventivně vyšetřit, zda není magorem.

feministka

feministka

Rozdíl mezi emancipovanými ženami a feministkami je propastný, jelikož emancipovaná žena se dokáže prosadit přirozeně a taky proto, že se prosadit chce. K tomu nepotřebuje žádnou nenávistnou ideologii, kterou feminismus bez pochyby je.

Feministky poznáte jednoduše, jsou to buď odporné ženské, o které by si nikdo neopřel ani kolo, natož by se jich pak dotýkal a to ani sedmimetrovou tyčí. Toto v nich rozpoutává nenávist. Dále pak jsou to lesby, kterým v rámci jejich sexuální deviace jsou muži odporní. Proč deviace? Jelikož jejich sexuální orientace nedovoluje reprodukci. A další skupinou feministických čarodějnic jsou frigidní ženy, ty někdy bývají i pohledné, ale zase jim je k ničemu, jelikož nemají žádný sexuální pud a tudíž i ony nepřispějí k reprodukci společnosti.

Co tedy s nepotřebnými feministkami pro udržení lidského druhu? Pouze je tolerovat, avšak žádným způsobem je neprotěžovat, maximálně v přístupu k odborné lékařské péči, tedy usnadnit jim přístup k psychiatrům.