Česká televize kydá hnůj

Kydání hnoje ve vysílání České televize je po spacákové krizi v ČT běžným jevem. Zdálo by se, že by kydání mělo být o to intenzivnější, když tuto instituci řídí manager velikosti pana Dvořáka. Ovšem chyba, kydání je intenzivnější, ovšem stále špatným směrem. Každý sedlák Vám potvrdí, že hnůj se kydá na úložiště hnoje a vyváží se zadním traktem statku. Ovšem na ČT se stále hnůj kydá prostřednictvím obrazovek našich TV přijímačů a tím ČT zasmraďuje veřejný prostor a naše domácnosti.

Podpora extremismu na ČT

Česká televize otevřeně podporuje extremismus, když do svých pořadů zve členy extremistické, zločinecké a zavrženíhodné KSČM. Tato strana ústy svého předsedy tvrdí, že je stranou extremistickou. A hle soudruh Filip a i jiné kreatury, této strany mají přístup do NAŠÍ-VAŠÍ televize. ČT toto své počínání obhajuje tím, že KSČM je řádně zvolenou stranou do Parlamentu ČR, ovšem ani zvolený extremista by ve slušné společnosti neměl mít právo a nárok šířit svůj extremismus ve veřejnoprávní televizi.

Podpora levicových lží na ČT

Česká televize převzala a dále šiří komunistickou lež o sympatizantech nacionálního socialismu, kdy tyto sympatizanty označuje za pravicové radikály, kdy tito s pravicí mají toliko společného, co pravé šampaňské a nočník. Nejenže tímto postojem ČT porušuje morální pravidla, ale i dále touto lží se podílí na podpoře extremistických marxistických myšlenek, kterými se tito levicoví extremisti vymezují jiným extremistům, aby se ve společnosti legitimizovali.

ČT polarizuje společnost svou nevyvážeností

Televize, která je placena tzv. televizní daní, je nevyvážená tím, že dává převažující prostor politickým uskupením, které jsou zvoleny. Ovšem ostatní politické uskupení jsou taktéž voleny a každý poplatník televizní daně má právo, které nelze mu upřít, aby byl informován objektivně a nestranně, což je ČT neumí, nechce nebo úmyslně nedělá.

Míra nevyváženosti ČT došla tak daleko, že je tato veřejnoprávní instituce ignorována jedním z nejvyšších ústavních činitelů ČR, prezidentem republiky panem profesorem Václavem Klausem, který dává raději přednost médiím soukromým. A jak se s tímto ČT vypořádala? Nijak.

Slečna Moravcová, pan Drtina a spol.

Klíčoví moderátoři zpravodajských a publicistických pořadů na ČT jsou aktivističtí a nesnaží se ani o vedení rozhovorů co nejblíže k objektivitě. Snaží se pokládat otázky svých hostím účelově, tak jako by hájili nějaký politický směr. Své hosty přesvědčují při vedení rozhovorů o své pravdě a kladením tendenčních a účelových dotazů, nenechají své hosty s opačným názorem k projevení tohoto odlišného názoru.

Takže závěrem nezbývá nežli konstatovat, že ČT je nástrojem svých odborářů, pracovníků a jiných tajemných existencí k prosazování svým myšlenek za peníze všech obyvatel České republiky. Veškeré tváře promlouvající k nám z obrazovky na kanálech ČT mají patent na rozum a odborníci jsou na vše. Místo toho by nám občanům měli dávat objektivní informace, které nejsou zatížené ideologickým nádechem, abychom my sami si mohli z podané informace udělat ten nejlepší obrázek.

Pane generální řediteli Dvořáku, vysvětlete svým podřízeným, že výše zmíněné kydání hnoje přes televizní obrazovky není náplní práce Vašich podřízených. Vysvětlete jim, že podobná špína a hnůj by měly být vyvezeny podle sedlácké logiky na hromadu s hnojem, aby z tohoto hnoje mohly v půdě vzrůst ušlechtilé rostliny, nikoliv nenávist šířená z ČT pomocí obrazovek našich TV a za naše prostředky vybrané z televizní daně.

Vysvětlete svým pracovníkům, že podpora jakéhokoliv extremismu je na ČT nepřijatelná, přestože tito extremisté jsou zvoleni do veřejných funkcí, stále zůstávají extremisty.