Alarmující výzkum: Výchova dětí homosexuálními svazky ohrožuje zdraví a ekonomiku

Šokující výsledky prozradil výzkum Ausitnské univerzity (Texas, USA), který vedl doktor sociologie Mark Regnerus na vzorku 3000 respondentů, kteří byli vychovávání homosexuálními rodiči stejného pohlaví.

Děti vychovávané homosexuálními rodiči trpěly z 25 %, nebo stále mají, pohlavní choroby, oproti tomu u jedinců vychovávaných v heterosexuálních rodinách se vyskytly tyto choroby jen v 8 % případů. Kladný vztah k nemanželské nevěře si osvojilo 40 % dětí vychovaných homosexuály, kdy u heterosexuální výchovy je to jen 13 %. Sexuální zneužívání dětí v rodinách s homosexuálními rodiči je taktéž alarmující. Matka lesbička nutila 31 % procent dětí k sexu s ní a homosexuální otcové takto zneužili 25 % potomků. Nezakrývejme tuto zvrácenost ani v heterosexuálních rodinách, tam takto trpělo 8 % dětí.

Alarmující jsou i čísla plánovaných sebevražd, kdy jedinci vychovávaní v homosexuálních rodinách plánují sebevraždy až ve 24 % případů, u běžné populace je to jen 5 %, a i toto je vysoké číslo.

Homosexuální svazky, které vychovávají děti, ovšem neplní ani další kritérium, které plní běžné rodiny a to ani z ekonomických a národohospodářských hledisek. Nezaměstnanost lesbiček v roli matky je odstrašujících 28 %, kdy matka heterosexuální v tradiční rodině je ohrožena pouze 8 % nezaměstnaností.

Společenské náklady v rámci sociálních podpor jsou taktéž vysoké, 69 % rodin s matkami lesbičkami jsou závislé na státní sociální podpoře, u rodin s homosexuálními otci je to 57 % a heterosexuální rodiny jsou sociálně podporovány v 17 %. Potomci vychovaní matkou lesbičkou zůstávají ve státní sociální síti v 38 % případů, kdy ostatních případů je jen 10 %. Děti homosexuálních rodin, kdy matkami jsou lesbičky, pracují na plný pracovní úvazek jen v 26 % případů, u rodin s homosexuálními otci je to 34 %. Potomci heterosexuální rodičů využívají částečný pracovní úvazek jen v 13 % případů.

Homosexualita jako taková je podle všech vědeckých názorů záležitostí vrozenou, ovšem je to taky jeden ze společenských druhů komunikace, proto je zajímavý i poslední segment výzkumu. Více jak 90 % všech dospělých dětí, které vyrůstaly v heterosexuální, tradiční rodině, kde úlohu muže a ženy, zastává opravdu muž a žena, zůstává do budoucna s heterosexuální orientací.

Děti dospělé v netradičních homosexuálních svazcích, tedy „rodinách“ lesbických se dvěma matkami, či v „rodinách“ homosexuálních mužů, tedy ve svazcích dvou otců, žijí následným heterosexuálním životem jen v 60 – 70 % případů, kdy toto jasně podporuje teorii o částečném přejímání sexuálních návyků od rodičů při výchově.

Nepřirozená pohlavní orientace rodičů, jelikož ve svém svazku nejsou přirozeně zplodit potomka, leda z jejich pohledu nepřirozeně a to je kopulačním aktem s opačným pohlavím, je pro společnost nebezpečná nejen zvýšeným výskytem nemocí a patologických jevů v chování, ale i hospodářskými škodami, kdy tyto „rodinné“ svazky jsou závislejší na sociálních systémech a potomci z těchto svazků si tyto návyky dědí a v menší části si osvojují návyky pracovní. Pokud bude tato nepřirozenost podpořena ještě možností adopcí dětí, do těchto svazků, budou škody výraznější a stále budou narůstat.

Data čerpána z http://ronsslav.com/hhh/