Zaorálek nebo mistr Neurválek?

Už dlouho pozoruji figurku ČSSD Lubomíra Zaorálka, stále uvažuji nač je odborníkem? Stále do všeho mluví a ví vůbec něco? Ve svých 33 letech byl kooptován do Federálního shromáždění za OF, které v Ostravě zakládal, jako zaměstnanec Československé socialistické strany, strany v Národní frontě. Takže si připravoval svůj píseček. Připomíná mi politické strašidlo, které vylezlo z ostravských lagun.

Pokud se na jeho osobu podíváme ze dvou rovin, úplně to stačí. Tak je to pan Neználek, který ovšem umí vystupovat jako Neurválek. Rétorické vlastnosti minimální. Je to po vzoru Paroubka nejlepší rétor na světě. A k tomu rád překrucuje pravdy a neříká pravdy úplné. Jak se tomu říká mezi slušnými lidmi? Lhář?

Příklad první:

Otázka: “Co říkáte na variantu stadionu ve Svinově pro třicet tisíc lidí?”

Zaorálek: “Vím, že se posuzovaly různé možnosti, a že tato varianta z toho vyšla nejlépe. Svinov má řadu výhod. Bylo by dobré, aby se město k tomuto projektu přihlásilo jako k něčemu, co bude součástí zdejšího rozvoje, a aby se na tom začalo pracovat. Myslím, že už to nesnese příliš odkladu.”

Zdroj: http://lubomirzaoralek.cz/zaoralek-poradny-stadion-se-ostrave-vyplati-30.php

Ano městský stadion ve Svinově, měl hodně výhod, ale jen pro členy ČSSD, bývalého starostu Poruby a toho součastného. Proč? No údajně už inkasovali všimné.

Příklad druhý:

Narozen 6. září 1956 v Ostravě, kde také navštěvoval základní a střední školu. Po roce studia stavebního inženýrství studoval na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně na fakultě filozofie, kterou ukončil v r. 1982. Po základní vojenské službě se vrátil do Ostravy. Nastoupil do Československé televize, kde pracoval jako dramaturg v ostravském studiu. Zaměstnaní opustil z politických důvodů a měl problémy najít práci ve svém oboru. V letech 1986 – 1989 byl zaměstnán u Československé socialistické strany.

Zdroj: http://lubomirzaoralek.cz/zivotopis.php

Tady by chtělo dodat, čeho je doktorem. Podržte se, až to budete číst: V roce 1982 ukončil studium na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně, na filosofické fakultě, obory marxisticko-leninská filozofie a politická ekonomie.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Lubom%C3%ADr_Zaor%C3%A1lek

A úplným závěrem bych se podíval na jeho hloupost, teda pokud to hloupost je. Ona to taky může být jen hraná hloupost, ale důsledná vyčůranost, jak být u koryta a otravovat vzduch.

Před listopadem 89 musel opustit pozici v ostravském televizním studiu z politických důvodů. Jako předseda krajské organizace ČSSD prosadil bývalého komunistu soudruha Palase na post hejtmana MSK a aby bývalý komunista byl dobře hlídaný, tak vládne v tandemu se součastným soudruhem Konečným.

Tak co je to za člověka? Zaorálek? Neurválek? Neználek? Nebo co? Pro mne hloupý a zpupný arogant, který je všem nebezpečný. A tímto jej veřejně vyzývám k demisi ze všech politických funkcí, jelikož jeho morální profil neodpovídá ani hlídači na vrátnici.

Radek Velička