Pochod cikánské hrdosti

Proč ne? Každý člověk je hrdý na svůj původ. Mladí této minority by si ovšem měli uvědomit, že hrdost se dá nejen demonstrovat, ale hlavně by se měla získávat důvěrou jiných, získáváním respektu, cílevědomým vzděláním, budování kultury a sociálních vazeb. Jaká je jejich realita života? Odlišná. Čtvrt milionů cikánů žije v České republice. Jedna třetina žije ve vyloučených lokalitách a skoro většina rodin žije z dávek. Na toto jsou hrdí a pyšní? Co s tím dělají, aby svůj život změnili?

Pochod měl několik desítek účastníků??? Prošli se Prahou a nyní by měli na své minoritě začít pracovat. Ovšem jako první věc by měli zapomenout na jakoukoliv podporu. Vše možné organizace sají z veřejných rozpočtů dostatek peněz, spíše více, než by potřebovaly a výsledky nejsou nikde vidět. Nebude to tedy o penězích. Je to o lidech. Ten kdo chce, aby se měl líp, musí pro to něco udělat a nejen natahovat ruku se slovy: Dej.

Nelze stále mluvit o nevzdělanosti, když sami se vzdělávat nechtějí. Jak má být dítě vzděláno, když jeho rodič je negramotný? Kdo vzdělává v této minoritě dospělé, aby vštěpovali svým dětem vzdělání? Nelze si stěžovat, že trpí nezaměstnaností, když dnešní děti neviděly vesměs své rodiče pracovat a o práci neslyšely ani ve vyprávění. Práce není pro ně zdrojem obživy. Jelikož je lépe se k penězům dostat jinými způsoby, nebo sáním různých dávek a využívání fíglů, jak sát více a více.

Tato minorita je nesprávně nazývána nepřizpůsobivou. Ona je velmi rychle přizpůsobivá, jakákoliv změna ve vyplácení sociálních dávek ji neohrozila, stále je pobírají, i přes to, že v sociální tísni jsou díky svému zavinění.

Nemoci a různá zdravotní postižení jsou u nich z velké části zaviněna nedostatečnou lékařskou péči při vývoji dětí a to máme zdravotnictví zadarmo, ovšem i potomci mezi příbuznými jsou běžní. Místo toho, aby byli zdraví, vzdělaní a pracovití, tak si mezi sebou v Ostravě šíří úplavici. Místo pochodů je třeba začít u základní hygieny, aby všichni pochopili, že je třeba si uklízet a mýt ruce.