Levice vytváří chudobu

Ač vznik levicového dělnického hnutí u ctihodného pana Kruppa v Essenu mělo za cíl snižování chudoby mezi dělníky, tak moderní levice jde právě opačným směrem – chudobu přímo svými kroky a programy vytváří. Protože kdo by volil levici, kdyby nebylo lidí chudobných? Kdo by volil levici, kdyby byla vymícená závist mezi lidmi? Levice přímo vštěpuje a šíří závist mezi lidmi, jelikož lidi nedělí podle kvalit, nýbrž podle majetku.

Základním stavebním kamenem levicových vůdců je vychovávat si generace voličů, kteří jsou závislí na sociálních dávkách a na dalších intervencí do jejich finanční situace. Již dávní feudálové věděli, že majetný lid se špatně manipuluje. Dnešní moderní levice se u těchto přežitých organizačních struktur inspirovala. Proto si vyjmenujeme základní pilíře moderní levice, jak ožebračovat lid a brát lidem možnost osobního i finančního růstu:

Bezplatné školství

Bezplatné školství je pouhá mantra levice. Každý rozumný a inteligentní jedinec ví, že zadarmo nic není – pokud náhodou je něco zadarmo, tak to není kvalitní. Představa moderních levicových stran o bezplatném školství je taková, že všichni zájemci mohou studovat, to co chtějí a jak dlouho chtějí, bez ohledu na celospolečenský přínos takového studia. Levice neuvažuje o dalším uplatnění takových absolventů.

 

Z pohledu levicových vůdců je to rozumné, když mluví o vzdělanosti, ovšem bezplatným školstvím žádnou vzdělanost levice nepodporuje, protože sice studia nabízí, avšak velmi nekvalitní, tím si vychovává špatně vzdělané jedince – své voliče.

 

Všeobecné uplatnění na trhu práce

 

Levice se snaží intervenovat nejen trh, intervenuje hlavně trh práce a vytváří umělá, neprofitabilní pracovní místa, jelikož má absolventy, kteří nemají celospolečenské uplatnění. Ovšem aby takový člověk volil levici, tak od levice dostane práci, aby měl příjmy. Již výchovou a studiem si takový příjemce almužny nevytvořil žádný hodnotový žebříček, proto se spokojí i s málem.

 

Bezplatné zdravotnictví

 

Další levicová mantra. Ve společnosti přibývá dlouhověkosti, jelikož kvalita našeho života roste a náklady na zdravotní péči se zvyšují. Udržení bezplatného zdravotnictví je přímo likvidační pro seniory, které se snaží levice rádoby chránit. Ovšem pro levici jsou senioři výdajem, jelikož nedala celým populacím vydělat, aby mohla tvořit své sociální experimenty. Proto jsou senioři v levicovém zřízení plně závislí na státu. Levice má rychlé a spolehlivé řešení – bezplatné zdravotnictví, které je nekvalitní a tím se snižuje průměr dožití – levicová důchodová reforma.

 

Trest za úspěch

 

Levicová politika trestá úspěšné a podporuje neúspěšné a líné, tímto padají do letargie i jedinci, kteří by mohli být úspěšní, ale raději úspěšnými nechtějí být, aby nemuseli podporovat neúspěšné. Solidarita mezi lidmi je přirozená, ovšem je jen pro potřebné. Levicové vnímání potřebnosti je takové, aby levice slavila úspěchy u voleb. Levice proto uplácí neúspěšné penězi úspěšných, aby byla zvolena a mohla úspěšné na úkor neúspěšných dál zločinecky ožebračovat. Levicová sociální politika je ukázka politické korupce.

 

Závěrem by se dalo konstatovat, že levicové strany a hnutí jsou brzdou rozvoje společnosti. Ovšem záleží na úhlu pohledu, kolik lidí ve společnosti chce růst a kolik lidí chce jen přežívat nebo přehnívat? Aby levicoví vůdci mohli čerpat své prebendy, tak potřebují hloupou masu chudých lidí. Co předvádí naše česká levice je přímým potvrzením tvrzení výše.