Katastrofální demokratický deficit všech eurohujerů

Blíží se volby do Evropského parlamentu. Sice je to v rámci fungování Evropské unie jen taková taškařice, taková neupřímná hra na demokratické procesy v rámci celé EU, ovšem jasně ukazuje demokratický deficit celého společenství, tak jako jeho podporovatelů v dnešním stádiu výskytu EU. Faktickou moc nedrží voliči volený Evropský parlament, nýbrž nikým nevolená Evropská komise, která je jmenována národními vládami, což nejsou přímo volení lidé. V rámci EU se jedná o nepřímou demokracii mocněnou několikrát násobně, kdy nevolení, nýbrž jmenování dále jmenují lidi z uzavřeného kruhu tzv. nové politické třídy.EUSSR-vlajka

Toto je známý fakt, ale je třeba na něj stále upozorňovat, že Evropská unie je jen hra na demokracii a pluralita názorů je absolutně zakázána, jelikož v rámci politické korektnosti jsou určité názory a myšlenky přímo zakazovány. Představitelé těchto proevropských procesů dokonce přímo útočí na své oponenty. Dnes sice jen verbálně, ale stejně eurohujeři vytýkají eurorealistům a euroskeptikům jejich kandidaturu do Evropského parlamentu. Podle dnešního vývoje se můžeme klidně dočkat i stavu, že lidem s normálním myšlením, tedy lidem nespokojeným se součastným vývojem EU bude kandidatura zakázána.

Jak vidím budoucnost Evropské spolupráce já

Proto pamatujme si politické oponenty, kteří pronášejí slova: „Proč vůbec chcete kandidovat do Evropského parlamentu, když jste proti Evropské unii?“ Protože je to jejich právo. To je jediná možná odpověď. Evropská unie se musí změnit a to zcela zásadně, nebo uspějí její absolutní kritici, kteří hovoří o její absolutní likvidaci. Z historického hlediska ovšem nějaká forma spolupráce v rámci kontinentu je nutná.

Největší škodou pro jakoukoliv evropskou spolupráci jsou největší eurohujeři a eurofederalisti, tak jako nynější vrcholně vedení Evropské unie v rámci Evropské komise. Evropská komise pokud vůbec musí být, musí být volena minimálně Evropským parlamentem, tak aby odpovídala vůli voličů a ne nikým nevolené nové politické třídě.