Kalousku! Vychvalování sebevraha Palacha jako navádění k sebevraždě a odměna 12 let kriminálu

Všichni, kteří schvalují a jako příklad dávají čin Jana Palacha, že to byl čin odvahy a hrdinský si zahrávají s ohněm. Ne že by se sami tito upálili, ale mít funkční právní stát, tak by své činy měli zdůvodňovat a vysvětlovat na policii, jak to mysleli. Ne, že by se mi to líbilo, ale pokud zákon platí, tak padni, kdo mu padni. Ano máme v trestním zákoníku.

Mirďa Piňďa Kalousek u píva s párkem | reprofoto: youtube.com

Dvě živé pochodně z Prahy za tento týden po adoraci sebevražedného činu duševně chorého Jana Palacha patrně nesou přímou souvislost. Už jen, že se tomu tak stalo po dané mediální adoraci havloidních pošuků v médiích.

Účast na sebevraždě, tak to je § 144 trestního zákoníku, kdy je specifikován takto: „Kdo jiného pohne k sebevraždě nebo jinému k sebevraždě pomáhá, bude potrestán, došlo-li alespoň k pokusu sebevraždy, odnětím svobody až na tři léta,“ tak to vidí první odstavec.

Pokud by se prokázalo, že oba sebevrazi byli duševně choří, tak by schvalovačům sebevraždy Palacha hrozilo ještě více vězení: „Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let nebo na osobě stižené duševní poruchou,“ tak to vidí trestní zákoník.

Naštěstí toto nehrozí, jelikož ač jsou naše policejněprokurátorské kruhy všelijaké, tak na havloidi se nesmí sahat… Ti jsou hájení, jako nějaký speciální dobytek, v Indii (krávy). Protože kriminalizovat slova není správné.