Je potřeba novelizovat zákon o Havlovi a přidat tam zmínku i o Balkánské řeznici

Česká republika má ve sbírce zákonů opravdu kuriózní perličku. Zákon, který hlásá, že se opilec, lhář a prospěchář Havel zasloužil o stát? Sice nikdo neví o jaký stát a jak se zasloužil, ovšem takový zvrácený zákon máme. S takovým zákonem nejde po lidech chtít, aby zákony respektovali, když máme takové směšné hovadiny, které zákonem nazýváme.

Ovšem proč ten zákon rušit? Ono by jej stačilo novelizovat, třeba v podobném znění: „Václav Havel, opilec, lhář, prospěchář, příležitostný homosexuál, výtržník a zhovadilec se zasadil nemalou měrou o likvidaci celistvosti Srbského státu, kdy podporoval genocidní válku páchanou na Srbech vojsky USA, která bombardovala Srbsko bombami s ochuzeným uranem a vraždila převážně civilisty.“

A ještě bych přidal i druhý paragraf: „Havel svou aktivní pomocí k likvidaci celistvosti Srbska podporoval Madeleine Albright, roz. Korbelovou. Tato má tímto zapovězený vstup do České republiky a je dovoleno ji označovat za Krvavou Madlu nebo Balkánskou řeznici. V případě, že bude odhalena na výsostných územích České republiky, tak bude polita od hlavy až k patě vepřovou krví a v tomto stavu deportována.“