Řekl to, nebo to neřekl? Nacisté budoucnosti budou sami sebe nazývat antinacisty

Je zcela jedno zda větu: “The Nazis of the future will call themselves anti-Nazis” Sir Winston Leonard Spencer-Churchill vyslovil nebo nevyslovil. Určité je jedno, že určitě nevyslovil větu: “Fašisté budoucnosti budou sami sebe nazývat anfiašisty.”Jak si mohu být tak jistý? Protože německé nacisty nazýval fašisty Josif Vissarionovič Džugašvili, známý jako Stalin a toho neměl Sir Winston rád, tak proč by použil jedno z největší “fake” označení. Proč? Aby odlišil socialismus nacionální od internacionálního.

Sir Winston Leonard Spencer-Churchill | repro: biography.com

To jen pro úvod. Je ale zcela nepodstatné, zda to tehdy řekl či neřekl. Důležité je, že to dnes platí. Ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, jak se dnes zemi za Lamanšským průlivem říká v tomto duchu probíhá masivní islamizace. Kdy se dokonce tvrdí, že islám je rasa a odmítání islamizace je rasismus.

Je to “fake” dnešních novodobých nacistů, kteří stejně jako Adolf Hitler ve spojení s muslimy chtějí vyvraždit určité lidi, původní obyvatele Britských ostrovů. Odmítání islámu není rasismus, jelikož islám není rasa. Vyznavači islámu jsou černí, bílí, snědí a mohou být třeba i fialoví. A nebo i UFOni Jiřího Paroubka, pokud někdy přiletí, aby s ním hlasovali.

Dnešní odpůrci islamizace v Británii jsou nazývání za nacisty, ale to je také “fake”. Nemohou být nacisty, jelikož by museli islamizaci vítat.

Hitler měl islám rád a Velkého muftího jeruzalémského Mohameda Amína al-Husajního (Hadždž Amín al-Husajní) pozval do nacistického Německa. A porážce Němců například Otto Skorzeny, který byl zase SS standartenführer Waffen-SS, prchl přes Egypt do Palestiny, kde učil tamní Arabské vrahy, jak pokračovat v Holocaustu.

Nacistický Němec Skorceny předával osobám typu Jásira Arafata (Muhammad Abd al-Rahmán Abd al-Ra’úf Arafát al-Qudwa al-Husajní) znalosti, jak vraždit Židy a to se děje do dnešních dní. Navíc nacistický spojenec al-Husajní je v rodové linii s Jásirem Arafatem, ten je taky rodu al-Husajní.

Britové, kteří kolaborují s muslimy na islamizaci Británie pracují ruku v ruce, jsou právě těmi nacisty, kteří se nazývají anti-nacisty. Tito odpůrce islamizace, tedy přirozené odpůrce nacismu, když nacismus je a byl spojencem islámu, nazývají právě těmi nacisty.

Jestli to řekl Sir Winston Leonard Spencer-Churchill nevíme, ale víme jedno: “Je to svatá pravda! Nacisté budoucnosti budou sami sebe nazývat antinacisty.”