Porubski rondel

Až do konce druhé světové války byla Poruba malou obcí. Její význam vzrostl v 50. letech minulého století, kdy byl katastr obce vybrán k výstavbě nového samostatného městského celku nazvaného Nová Ostrava. K tomu naštěstí nikdy v plném rozsahu nedošlo a Moravská Ostrava a Přívoz nebyly srovnány se zemí, tak jak bylo v té době díky těžbě černého uhlí zvykem, viz. Karviná.

Z původní zemědělské obce se Poruba stala moderním urbanistickým celkem, složeným z původní zástavby Poruby-vsi a osmi postupně budovaných stavebních obvodů. Za její centrum je považována 1,6 kilometrů dlouhá Hlavní třída, vystavěná v architektonickém stylu sorely. Poruba se nachází ve Slezsku.

A právě “Porubski rondel” dělí Hlavní třídu, které se původně jmenovala Leninova třída, na část vystavěnou ve stylu sorela – horní část; pak dolní část což už pak je výstavba skeletových domů, kdy ke konci dolního části Hlavní třídy je už použitá panelová výstavba. “Porubski rondel” byl vůbec první okružní křižovatkou v Porubě.