Otevřený dopis pro zaOrálka

Pane Zaorálku, tímto otevřeným dopisem Vás vyzývám k rezignaci na veškeré politické a veřejné funkce, které zastáváte. Využívám tímto svého občanského práva, abych Vás k takovému kroku veřejně vyzval a to formou otevřeného dopisu. K vaší rezignaci vás vyzývám, jelikož nehájíte ve své ústavní funkci plnohodnotně zájmy České republiky jako samostatného a svrchovaného státu, tím že se zasazujete o předávání svrchovaných práv České republiky Evropské unii, tím ohrožujete náš právní řád a především Benešovy dekrety. Dále pak mám obavy k vaší odbornosti, jelikož jste studoval marx-leninskou filozofii, která je v rozporu s demokracií a lidskou svobodou.

Podle mého názoru jste ve všech politických a veřejných funkcích zcela nekompetentní, proto jako občan České republiky nemohu mlčet a musím vás k rezignaci vyzvat. Nedělám si iluze, že mne vyslyšíte, ovšem je to mou občanskou povinností a třeba se i trošku zamyslíte nad svými výroky ze své minulosti, že nejsou hodny vaší ústavní funkci.

Závěrem musím konstatovat: Je mi velice líto, že jste taky “ostravákem,” tím jak jednáte v politice, neděláte Ostravě velmi pozitivní reklamu a stále se na naše město všichni dívají jako na baštu komunistů a jiných komunistických přisluhovačů. Tomu jste taky pomohl, že vaše krajská organizace ČSSD ustanovila krajskou koalici s komunisty a ve dvou nejvyšších postech Moravskoslezského kraje máme hejtmana s komunistickou minulostí a v koalici je s Komunistickou stranou Čech a Moravy.

Nečekám odpovědi, ale zamyslete se nad svou politickou budoucností, byla by pro všechny lepší, kdyby byla bez Vás.

Radek Velička

Odesláno 17. srpna 2011, formou datové schránky do kanceláře Poslanecké sněmovny

Aktualizace 23. 2. 2012 – Odpověď zatím nepřišla žádná…