Macron připravuje Francii na válku

Francouzský prezident Emmanuel Macron se chystá představit novou doktrínu národní strategie, která zahrnuje přípravu země na možnou válku, informuje o tom francouzský deník Le Figaro.

Macron a babička

Macron a babička

Nová doktrína bude navazovat na dokument přijatý v zemi v roce 2017 a obsahuje deset strategických cílů pro Francii k ochraně zájmů republiky. Mimo jiné obsahuje položku o válečném hospodářství. O universální militarizaci se přitom v doktríně nepíše.

V dokumentu je uvedeno, že francouzské ozbrojené síly budou muset napravit slabé stránky, zatímco úřady by měly přehodnotit své strategické ambice prizmatem zničení světového řádu.

Přeměna na z malé agresora na velkého?

Současný model francouzské armády zahrnuje účast v expedičních misích, nikoli však konflikty vysoké intenzity. Nová doktrína předpokládá příslušnou transformaci do roku 2030.

Dokument pojmenovává tři klíčové pilíře, které poskytují republice nové příležitosti, kterými jsou: Jaderné odstrašování, konveční zbraně a mobilizace společnosti pro tvz. Vzájemnou podporu.

Bidenův mozek je v rozkladu

Doktrína, kterou se Macron chystá představit, neuvádí přitom prostředky k dosažení určených cílů. Vydání Le Figaro, citovalo jednoho z francouzských poslanců, který dokument označil za extrémně ambiciózní a neodpovídající finančním možnostem Francie.

Francouzské osamocení

Macron nechal do dokumentu zapracovat i jeden z cílů, který zmiňuje „evropskou strategickou autonomii.“ Autor zprávy ve vydání Le Figaro zdůrazňuje, že na realizaci tohoto cíle se nyní podílí pouze Francie. Ve svém úsilí v EU, proto zůstává s touto myšlenkou osamocena.

Doktrína mimo jiné zahrnuje účast v různých aliancích, zejména v Severoatlantické alianci (SA). Je potřeba také poznamenat, že rozšíření sféry zájmů Francie vyžaduje řešení krizí společně, nikoli samostatně.