Komunismus je zločinný, styďte se soudruzi!

Soudruzi a soudružky,

nelze si nevšimnout vašich nedemokratických a lživých praktik. Být zvolen v demokratickém režimu neznamená automaticky být legitimní a ve vašem případě je to hned ze dvou důvodů:
1) KSČM je přímou následovkyní zločinecké KSČ – Do roku 1989 existovala v rámci KSČ jako její dílčí územní organizace pouze Komunistická strana Slovenska, zatímco v českých zemích takový protějšek nebyl, ač bylo jeho vytvoření v souvislosti se federalizací státu v roce 1968 zamýšleno. Rozhodnutí mimořádného sjezdu KSČ 20. prosince 1989 tuto situaci napravilo a 31. března 1990 vznikla na ustavujícím sjezdu KSČM, která byla spolu s KSS v rámci stále existujícího Československa zastřešována federální Komunistickou stranou Československa (KSČS). Odlišný politický vývoj v obou částech státu vedl k přejmenování KSS na Stranu demokratickej ľavice a jejímu vystoupení z KSČS 7. dubna 1992. Což znamená, že jste přímí následovnici strany a ideologie, která vraždila, mučila a likvidovala své spoluobčany, tím že jste členové KSČM, tak tyto hrůznosti z minulého století schvalujete.
2) Komunistická strana je platnou legislativou stranou zločineckou – Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu (č. 198/1993 Sb.) a jak v bodě 1. uvádím, není rozdílem mezi KSČ, KSČS, KSČM, protože vznikly změnou názvů a stanov strany zločinecké a zavrženíhodné.
Proto je zcela nepřípustné, aby jste byli tím, čím jste! Měli byste požádat o odpuštění a v tichosti a v koutě být rádi, že se s vámi společnost nevypořádala v roce 1989 stejným způsobem, jak jste se vy soudruzi a soudružky vypořádávali se svými názorovými oponenty v politických procesech v 50-tých létech.
Pro rozumné a inteligentní lidi bude vaše ideologie vždy zločineckou a hrdlořezskou a čím jste vy, když se k ní hlásíte, propagujete ji a jejím výkonem v Parlamentu České republiky Poslanecké sněmovně jí nadále škodíte naší společnosti.
Styďte se soudruzi a soudružky a v tichosti odejděte na smetiště dějin, nepošlapávejte čest a hrdinství účastníku 3. protikomunistického odboje, protože to jste byli vy – komunisti, kteří vyhlásili třídní boj a začali s fyzickou likvidací jiných tříd, nežli dělnické.
Členové skupiny bří Mašínů byli a jsou hrdinové, vy jim ani po kotníky nesaháte, proto se zdržte veřejných komentářů k činnosti této skupiny, jelikož vy – komunisti, jste byli jejich cílem.
Pro výše uvedené nemáte plnohodnotného místa ve slušné společnosti, maximálně jako jedinci v plném a upřímném pokání, bez možnosti veřejné aktivity.
Radek Velička