Když masoví vrazi o morálce kážou

Je to bájná minulost nebo nepříliš dávná realita? Představ si největší vyvrhel, který Evropa zplodila, tak velký, že raději Evropu opustil. Přepluli oceán a zabrali cizí zemi. Všeho jim bylo málo, tak původní obyvatele vyháněli z jejich území a přišel čas, že zotročit se nedali, tak si přivezli černé otroky. Ovšem stále se rozpínali jako rakovina, která si podmaňuje své okolí. Nakonec původní obyvatele vraždili, až je vyvraždili a přeživší skončili v prvních koncentrácích, tzv. indiánských rezervacích. Pak začali válčit mezi sebou, a první obrovská lež byla na světě, že prý pro lidská práva černošských otroků. Především však šlo o vliv, majetek a moc. Černošská otázka a lidská práva byla prvně zneužita jako záminka globálního ovládnutí financí a moci.

Vůdce SSA (Spojené Státy Americké)

Vůdce SSA (Spojené Státy Americké)

Kdo dočetl až sem a není úplný hlupák, tak ví o kom je řeč. O odpadu planety, který se na jednom místě usadil a agresivní velmoc vytvořil. Kam vstoupí noha amerického vojáka, tak zbudou jen potoky krve. Jejich „lidská práva“ a jejich pojetí demokracie násilně po světě šíří. Ovšem nejde o nějaká práva a demokracii, ale jako v prvním případě je to největší lež na světě. Jde jen o peníze a moc.

Nedivte se pak, že v případě, když se najdou lidé, kteří chtějí demokraticky rozhodnout o svém osudu, tak jsou těmito silami očernění a demokratické rozhodnutí jim je upíráno, jen jak se dá. Ano, lidé na Krymu chtějí jen to, co USA „prosazuje“ v krvavých válkách, jenže Američanům o to nejde, oni to jen rétoricky tvrdí, lžou, jelikož pokud by nelhali, tak by jako první Barack Hussein Obama nad krymským referendem jásal. Nejásá? Tak je lhář.