Tykadla za 100 dní

K paní soudkyni Markétě Langerové se vyjadřovat nebudu, to už udělalo mnoho jiných. Co se týče odsouzeného Romana Smetany, tak má mé sympatie. Ne proto, že by někomu něco ničil, to se dá nazvat vandalismem, ovšem je to vandalismus nebo není? Mé sympatie jsou k jeho postoji. Cítí se nevinný, tak se bije jako lev. Neuznává rozsudek, tak se mu nepodřídí. Chová se jako svobodný občan a ne jako ovce.

Malá rekapitulace stavu. Na olomouckých autobusech pokreslené reklamy, nejméně 30. Pan Smetana si nevybíral a bral to stranu po straně. Sice nejvíce byla pomalována ODS, ale třeba tím, že jich měla nejvíce, protože tušila, že volby nevyhraje.

ODS byla způsobená škoda v řádu 15 tisíc korun. A tady začíná morální problém celé věci. Kde těch 15 tisíc korun ODS na poničené reklamy vzala? No budeme vycházet, že to byly peníze legální. Tak pak je získala způsobem, jak se financují strany.

Je spodivem, že ODS jako jediná se domáhala náhrady škody a tím, že viník byl odsouzen k trestu, tak musela i podat trestní oznámení. Nyní vynecháme osoby, o tom podat oznámení určitě rozhodl širší tým lidí z ODS. To v té době na tom byla olomoucká ODS už tak špatně, že řešila 15 tisíc korun, nebo se mělo jednat o pomstu?

Vraťme se k penězům ODS, kde se ty prostředky na poškozené reklamy vzaly? Tak bylo to z rozpočtu ODS. A jakýkoliv rozpočet strany se nalívá legálně asi takto.

Příspěvek za hlasy z voleb – příjem ze státního rozpočtu. Příspěvky za mandát – příjem z veřejných rozpočtů. Dary a nečlenské příspěvky straně, jako i sponzoring – o to snížený základ daně plátce a potažmo snížený příjem státního rozpočtu. Členské příspěvky – zanedbatelná částka (strany jsou skoro bez členů). Úvěry a půjčky – splácí se z výše uvedených způsobů příjmů.

Utrpěla ODS nějakou finanční škodu? De jure ano, de facto ne. Protože obecně vzato to byly peníze všech daňových poplatníků.

K samotnému soudnímu procesu asi toto. Roman Smetana nepopírá, že udělal tento čin. Ovšem je jeho společenská nebezpečnost vůbec měřitelná? Tento čin není společensky nebezpečný, jelikož pokud opravdu vznikla nějaké škoda, tak jaká? Reklamy fungovaly dál. A ročně se z veřejných rozpočtů rozkrade a odkloní daleko více.

Proto můj názor je. Měl být uznán vinným, jelikož máme zákony na pendrek. Vina se prokázala a je vinný. Ovšem společenská nebezpečnost jeho činů je nulová, proto nemělo dojít k potrestání.