Ignoranti historických faktů chtějí pojmenovat letiště

Jako projev inteligence národa českého, obyvatel Čech, Moravy a Slezska považuji, chtít jako výraz boje za svobodu, pojmenovat nějaké letiště, či ulici, či cokoliv po posledním komunistickém, komunisty jednohlasně zvoleném, prezidentovi Československé socialistické republiky, Václavu Havlovi, který složil přísahu a slib věrnosti ČSSR a tento dodržel do posledního puntíku, jmenováním Mariána Čalfy (KSČ) federálním premiérem a další jiné gigantické veletoče. Nebo jste na to už zapomněli?

Jen malá rekapitulace, jelikož k tomu není moc, co dodat. Historická fakta jsou historická fakta. Václav Havel byl zvolen aklamací dne 29. prosince 1989. Získal tedy všechny hlasy poslanců Sněmovny lidu (183) a všechny hlasy poslanců Sněmovny národů (140).

Samotný fakt, že byl zvolen pod vedoucí úlohou Komunistické strany Československa poslanci, zvolenými v nedemokratických volbách za Národní frontu, srovnává Václava Havla s Gustávem Husákem na 100%. Byli zvoleni stejnými a stejným způsobem.

Proto je nutno se divit jásajícím lidem, kteří by rádi Letiště Václava Havla v Praze. Tito lidé v čele s Ferem Feničem zapomněli, nevěděli nebo zapomenout chtěli?

Bojovník za svobodu, člen Charty 77, která byla prošpikována agenty StB, řízený a pěstovaný StB, si pak vzal v poměru 50% za své poradce právě bývalé agenty StB.

Jediným cílem Václava Havla byly svobodné volby. Tento slib splnil. Jiný neměl, tak pak vládl ve jménu humanity, kdy schvaloval vraždění formou humanitárního bombardování Bělehradu.

Stále chcete, aby se letiště jmenovalo po Václavu Havlovi? Po výpěstku StB? Pokud by se mělo hezky jmenovat, tak třeba Letiště Praha.