Chovancova vepřová hlava na stříbrném podnose

Za pár dní se Ministerstvo vnitra rozroste o další parazity na státním rozpočtu, kteří tam nudou hnít za peníze daňového poplatníka a protizákonně, skoro kriminálně a proti ústavně budou rozhodovat o tom, co pravdou je a co nikoli.

nevychovaný StBácký Chovanec z ČSSD

Je mi celkem jedno jak se daný odbor, kde mohou nastoupit jen duševní mrzáci a lidé křivého charakteru, bude jmenovat. Ale předem jako šéfredaktor, ředitel redakce a statutární zástupce vydavatele konzervativního deníku bez politické korektnosti VlasteneckéNoviny.cz, tyto chovance totalitního odboru pravdy varuji jedním citátem:

„Nechť má Bůh slitování s mými nepřáteli, neboť já je mít nebudu.“

– George Smith Patton ml.

Kvákání a seznamy nějakého pronoherce Jakuba Jandy bereme jako reklamu a také jako projev svobody slova, jelikož i takovému hlupákovi jako je Jakub Janda, já budu osobně vždy bránit jeho svobodu slova, aby on mohl dělat ze sebe hlupáka.

On tvrdí, že šíříme dezinformace, ale my svobodně můžeme za dezinformátora, agenta cizí moci, podržtašku Sororse, či jakkoliv jinak označit jeho. Přijetí jakéhokoliv právního kroku proti Jakubu Jandovi a Evropských hodnotám by byly snížení se na jeho a jejich úroveň, jelikož on se kasal právními kroky vůči svým odpůrcům ve slově. A svoboda slova je černobílá: Je nebo není.

Jinak to bude u státních úředníků, kteří jsou placeni z veřejných rozpočtů, kdy budou přisáti na cecík Ministerstva vnitra a na veřejných penězích budou parazitovat. Jinak to je u samotného Milana Chovance, který tímto oddělením překračuje své pravomoci a může se dosoušet i trestné činnosti, to si dovoluji opatrně namítat.

Ale slibuji, pomyslný stříbrný podnos je nachystán. Důrazně se ohrazuji, že nějaký ministerný ňouma, nebo oslintaný socansý politik, bude rozhodovat o tom, co pravda je a co nikoliv. V rámci našeho právního systému, může o světské pravdě rozhodovat jedině soud. A i to je protiústavní, jelikož svoboda slova dává každému svobodně se vyjadřovat, a klidně vlastně i lhát. Ovšem nesmí touto svobodou poškozovat jiné. Není zákon o lži a pravdě. Tak proro i odbor pravdy je imbecilní. Taky asi bude naplněn chovanci, podle vzoru nevychovaného Chovance.

Budeme pravidelně monitorovat činnosti Ministerstva vnitra, tak jak zmíněného odboru, který bude obsazen lidmi bez páteře a bez cti. A budeme, ke každému tvrzení požadovat pevné, jasné a podložené důkazy a ne jen žvásty, tak jak to dělá jiný podobný odbor StBáku na chovancově ministerstvu, který má monitorovat extremistickou scénu. Ty zprávy by mohly psát i cvičené opice, jelikož jsou to jen slinty, bez důkazů.

V jedné zprávě, byl jeden z našich serverů za kritiku průjezdu okupačních sil Spojených států Českou republikou uznán za „extremistický.“ Po našem přijatém opatření byla zpráva Ministerstvem vnitra zpětně falšována tak, že tam údaj o našem serveru není. Přijaté opatření z eliminace bezpečnostních rizik nebudu specifikovat.

Proto ještě jednou si připomeňte citát Pettona, chovanci na Vnitru. A jasně si rozmyslete, jaké kroky budete činit, jelikož využijeme všech právních prostředků, všech novinářských a žurnalistických prostředků, jako i publicistických, k eliminaci vlivu tohoto Stbáckého odboru, pokud se bude o nás otírat.

Vox pupuli je na naší straně a to se i s chovanci dobře hraje.