Bratři Mašínové v čase předvolebním

Je něco více jak měsíc do voleb. Je čas nejen se dívat v před, co nás čeká a rozhodovat se koho volit. K správnému rozhodnutí pomůže i pohled zpět, do naší minulosti. Díky takovému pohledu zjistíme, že kolem nás je lež, faleš a klam. Nikdy se mi nelíbil termín prázdný antikomunismus, ale čím dál více toto slovo dostává naplnění. Většinový antikomunismus je prázdný jak vyklepaná makovice, ten v provedení TOP 09 a dnešního havloidního torza ODS, které zbylo po rozvratu a erozi této strany.

Ocenění hrdinové

Bratři Mašínové byli hrdinové ocenění prezidentem Benešem za jejich činnost proti nacistickým okupantům, jejich otec byl jedním ze slavných tří králů a byl nacisty zavražděn. Toto si zažili jako v mládí a jak nastoupil komunistický teror, tak podobné zažívali opět, neviděli rozdíl. Doktorka Horáková byla jejich rodinnou přítelkyní, v čem měli vidět synové nacistické oběti odlišnost.

Komunistický režim byl stejně zločinný jako nacistický. Proto jejich postoje byly správné a ozbrojené akce proti komunistickým ozbrojencům, připomínám, veškeré jejich oběti měli zbraň, jsou pochopitelné. Detaily se v boji proti komunistickým zločincům z jejich strany neřeším, kdo je řeší, je duchem nemajetný ubožák. Ve válce se detaily smrti neřeší. Třídní boj byl vyhlášenou válkou, s popravami a koncentračními tábory.

Dnešní falešný antikomunismus

Důležitá otázka je proč si stále většina populace neuvědomuje jejich hrdinství a je ochotna i zamlčet jejich hrdinství v boji proti nacistům? Odpověď je jednoduchá, ale i složitá, je totiž ve dvou rovinách.

Ta první rovina, je komunistické vymytí hlav a neustálé opakování komunistických lží. Komunističtí vrazi a zločinci, kteří tady vládli, zamlčovali jejich hrdinné činy oceněné prezidentem Benešem Medailí za chrabrost, dokonce se snažili i z paměti národa vymazat, kdo byl jejich otec.

Druhá rovina postoje společnosti k odbojové skupině bří. Mašínů je ovlivněna současnou společností, která má odpor vůči komunistickým zvěrstvům zakódován jako falešné přesvědčení plytkého, trapného a prázdného antikomunismu pod vedením havloidů. Antikomunistická karta nynější ODS a TOP 09 je falešná, protože obě tyto strany jsou socialistické a komunisty prošpikované.


Radek Mašín: Havel? To byl kretén, pěstovanej StBákama!

Kdyby tyto strany chtěly činit kroky antikomunistické, tak by je musely činit proti sobě. Toto od nich nemůžeme očekávat, tak proto vidíme různé stupidní hladovky, do kterých se zapojila třeba i Mirka Němcová, která je ideologicky tak plná asi jako vylitá sklenice. O to vůbec nemluvím o cárech papírů, se kterými se blouznivci nechávají fotit, na kterých jsou oběti komunistů. Tím nikoho neuctívají.

Oběti obou stran jsou jen oběti, ne politikum

Jediné řádné a pořádné uctění obětí komunistického režimu je uctění všech padlých a mrtvých v té době, jako i uctění činů protikomunistického odboje, tak hrdinné skupiny bří Mašínů. V neposlední řadě, je třeba uctít i padlé z druhé strany, komunisty. Byla to občanská válka, proto i komunističtí hrdlořezové, kteří přišli pod ruce protikomunistického odboje a nepřežili to, mají na pietu právo.

Dnešní nepřítel je jinde a je zákeřnější

Proto nesmí být antikomunismus politickou kartou do budoucna, jelikož nic neřeší. Naší minulost si musíme pamatovat, abychom nebyli odsouzeni k jejímu opakování, ale tu pravdivou. Dívejme se proto do budoucna a označujme problémy, které nás opravdu ohrožují.

Komunismus padesátých let minulého století nám tady nehrozí, ale stále dávejme pozor, co soudruzi smýšlejí, různé kreatury Semelové a Filipové.

Dnes nám spíše hrozí nám dnešní eurosocialismus, který si nezadá s budováním nacistické říše. Hrozí nám militantní rasistický cikánismus, islamismus a ohrožování tradic militantními sexualistickými skupinami. Proto trvejme na našich národních tradicích, hodnotách a volme srdcem, tak abychom naši zemi předali našim dětem v takovém stavu, jako po staletí byla.