Import

Packalové z Generace 21 a chovanci Sobotko, Chovanče: Není křesťan jako křesťan

Jsem skeptický, že se dá člověku pomoci tím, že zpřetrhá kořeny se svou vlastí, zemí a rodištěm. Ovšem připouštím, že někdy je situace tak vážná, že i muž může být prospěšnější útěkem, než se zbraní v ruce, ale musí mít…